donderdag 24 september 2020

S Sport

Club van Honderd is weer gul voor Blauw-Zwart

Wassenaar - Tijdens de j.l. maandag gehouden ledenvergadering van de Club van Honderd van Blauw-Zwart werd een besluit genomen over de besteding van het batig saldo over het verenigingsjaar 2015-2016 van bijna € 9.600. Dit bedrag gevoegd bij een restant van het vorig boekjaar, gaf de vergadering ruim € 11.000 te besteden.

De hoofdmoot van dit bedrag (€ 4.000) zal worden aangewend voor een bijdrage in de kosten van het maaien van de grasvelden en onderhoudskosten van de kunstgrasvelden. Daarnaast krijgt de onderhoudsploeg van Blauw-Zwart.de beschikking over professionele set draadloos gereedschap en een kleine trekker waarop de grote bladzuiger zal worden gemonteerd. Deze combinatie wordt ingezet om de kunstgrasvelden bladvrij te houden.

Het motto van de Club van Honderd om Blauw-Zwart te steunen in materieel en financieel opzicht werd verder duidelijk doordat Blauw-Zwart voor het komende seizoen ook nog mag rekenen op een bijdrage in de kosten van buitenmeubilair voor het terras, een buitenklok, een zestal nieuwe clubvlaggen en sponsoring van het Internationale C-pinkstertoernooi dat zijn 30 jarig bestaan viert. Deze mooie giften zijn het resultaat van vele bijdragen van € 50, die de leden aan contributie betalen. Voorzitter Hans Lagerberg kon trots melden dat het ledenaantal de 200 weer was gepasseerd.

Penningmeester Herman de Bruijn, wiens jaarstukken door de vergadering werden goedgekeurd, lied de vergadering weten dat de Club van Honderd vanaf de oprichting in 1975 in totaal bijna € 305.000 aan Blauw-Zwart heeft geschonken.

Bij monde van Ad Riem werd de Club van Honderd namens het Blauw-Zwart bestuur hartelijk bedankt voor deze nieuwe giften en vicevoorzitter Kees Harberink gefeliciteerd met zijn herbenoeming.

Wassenaarse Slag LIVE

Populair Nieuws

Meld u aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief