maandag 26 september 2022

E Events

De bibliotheek en het bevorderen van zelfredzaamheid

Wassenaar - Mw. Mariska Koning is sinds januari dit jaar directeur van Openbare Bibliotheek Voorschoten-Wassenaar. Zij geeft op maandag 2 mei op de maandelijkse bijeenkomst van het Sociaal Kontakt Wassenaar (SKW) een presentatie. Zij heeft in haar eerste drie maanden onderzocht wat de bibliotheek in onze veranderende maatschappij kan betekenen voor Voorschoten en Wassenaar.

Zij presenteert haar bevindingen en geeft aan waar de focus de komende jaren komt te liggen. Specifiek voor deze bijeenkomst gaat zij in op de nieuwe rol van de bibliotheek op het gebied van zelfredzaamheid: de dienstverlening voor laaggeletterden en 'digibeten'. Op dit gebied liggen veel raakvlakken met het werkgebied van welzijn. Daarnaast kan de bibliotheek ook een faciliterende rol innemen als een fysieke plek met veel bezoekers waar anderen gebruik van kunnen maken. De bijeenkomst van het SKW vindt plaats in het Van Heeckerenhuis, in de zaal van het Rode Kruis, Van Heeckerenstraat 2A van 16.00 - 17.00 uur. Deze is in eerste instantie bedoeld voor de deelnemers aan het Sociaal Kontakt, maar ook andere belangstellenden zijn op 2 mei van harte welkom.