zaterdag 24 juli 2021

A Algemeen

Lintjesregen 2016: zeven Koninklijke onderscheidingen

Wassenaar - Op dinsdag 26 april reikt burgemeester Jan Hoekema tussen 10.00 en 12.00 uur ter gelegenheid van de Algemene Gelegenheid 2016 zeven Koninklijke onderscheidingen uit aan de volgende personen in Raadhuis de Paauw, Raadhuislaan 22 in Wassenaar.

De heer H.E.L. (Hero) de Boer (65)
De heer De Boer is vanaf 1965 als vaste organist verbonden aan de geloofsgemeenschap Vrijzinnigen NPB Wassenaar. Daarnaast is hij lid van de commissie Bezinningssamenkomsten van de NPB, verzorgt hij wekelijks het onderhoud van het orgel en is hij ruim dertig jaar actief in de Wassenaarse muziek.
Maar ook buiten Wassenaar verricht de heer De Boer al jarenlang vrijwilligersactiviteiten als
organist en orgelbeheerder van de Nieuwe kerk Den Haag
voorzitter van de Stichting Modern Glas
voorzitter van het Haags Orgel Kontact (HOK)
Het HOK is een samenwerkingsverband van meerdere concertaanbieders in de Haagse binnenstad en in 1973 opgericht om de orgelcultuur in Den Haag te bevorderen en te coördineren. Mede door toedoen van de heer De Boer is het HOK uitgegroeid tot een daadkrachtig platform voor de Haagse orgelcultuur.
Voor zijn bijzonder lange staat van dienst als organist in Wassenaar ontving de heer De Boer in mei 2015 de gemeentelijke legpenning.
Zijn verdiensten voor de maatschappij werden tijdens de AG van 2016 beloond met de onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer E.C.M. (Bert) Ooms (63)
Decorandus werkt sinds 1982 als patholoog-anatoom bij het Medisch Centrum Haaglanden (MCH) in Den Haag. Naast zijn werkzaamheden was hij als voorzitter van de Ondernemingsraad medeoprichter van de crèche en leverde hij als bestuurslid van de Vereniging Medische Staf een bijdrage aan de integratie van de medische staven ten tijde van de voorbereidingen van de fusie met het Bronovo Ziekenhuis. Als manager van de Divisie Ondersteunend was de heer Ooms jarenlang betrokken bij het opzetten van een Radiotherapie Centrum West met de opdracht de radiotherapeutische zorg in de regio te concentreren en te optimaliseren. Naast deze beroepsgerelateerde activiteiten is de heer Ooms al vanaf 1981 vrijwilliger bij het Maren Bugge-Konst Initiative te Oslo, een Scandinavische hulporganisatie die humanitaire acties in Europa initieert en ondersteunt. Vanaf 2005 actief lid van het European Centre for Women and Technology (ECWT) een Europese non-profit organisatie. In zijn woonplaats Wassenaar is de heer Ooms jarenlang voorzitter geweest van de Muziekvereniging Excelsior, richtte hij in 2007 de Stichting Kerstfonds Wassenaar op en is hij eveneens al meer dan tien jaar voorzitter van de Stichting Muilwijk Ooms. Met deze Stichting haalde hij de hoogvliegersdag naar Wassenaar. Zijn politieke carrière begint in 2002 als raadslid voor de VVD en in 2006 als fractievoorzitter. In 2013 gaat hij samen met anderen verder met een eigen partij Passie voor Wassenaar.
De heer Ooms is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer R.J.M. (Rob) Pennock (58)
Op 1 januari 1978 is de heer Pennock aangesteld bij de vrijwillige brandweer Wassenaar. In 1992 is hij gaan werken bij de afdeling Preventie en Preparatie. Acht jaar later maakte hij de overstap naar de brandweer Katwijk en werkte daar in de operationele voorbereiding. Daarnaast was hij overdag opstapper voor de incidentbestrijding en trad hij tijdens oefenavonden op als instructeur/oefenleider.
In 2014 is de Brandweer Katwijk onderdeel geworden van de Veiligheidsregio Hollands Midden (VHRM). De heer Pennock was op dat moment al bijna 25 jaar actief als vrijwillig brandweerman naast zijn beroepsaanstelling. Door zijn beroepsaanstelling bij de VRHM met bijbehorende werklocatie was het niet mogelijk om bij de vrijwillige brandweer Wassenaar te blijven. Zijn jarenlange inzet als vrijwilliger ten behoeve van de maatschappij werd echter beloond met een onderscheiding.
De heer R.J.M. Pennock is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer J.G. (Jaap) Schothorst (81)
Vanaf 1961 verrichtte de heer Schothorst al diverse vrijwilligersactiviteiten als:
Jeugdouderling voor de Dorpskerk
Secretaris van het Koningin Wilhelmina Fonds (KWF), afdeling Wassenaar
Bestuurslid van het Rode Kruis Afdeling Wassenaar en voorzitter van de Werkgroep Internationale Samenwerking (WIS) van het Rode Kruis
Tijdens zijn voorzitterschap bij de WIS zijn er diverse projecten uitgevoerd, waaronder de bouw van een rampenbestrijdingsstation in Da Krong, Vietnam, de renovatie van het kinderrevalidatiecentrum in Barranquilla, Colombia en een basisgezondheidsproject Water en Sanitair (Watsan) in Indramayu, Indonesië. Daarnaast is de heer Schothorst al bijna vijftig jaar actief als vaste organist bij de Nederlandse Protestanten Bond en als (kerk)organist in de Messiaskerk. Voor zijn bijzonder lange staat van dienst als organist ontving de heer Schothorst in mei 2015 de gemeentelijke legpenning.
Zijn verdiensten voor de maatschappij werden tijdens de AG van 2016 beloond met de onderscheiding
Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer C.W. (Kees) Tukker (65)
De politieke loopbaan van de heer Tukker begon in 1999 bij het CDA Wassenaar. Al meer dan vijftien jaar is hij actief in de lokale politiek als vrijwilliger in het campagneteam, lid en penningmeester van het bestuur en levert hij een belangrijke bijdrage aan het verkiezingsprogramma. Het raadslid­maatschap vervulde hij van 2002 tot 2010 en van 2013 tot 2015 en in 2014 als lid van de Commissie Bestuur en Middelen.
Naast de politieke verdiensten van de heer Tukker was hij eveneens actief als lid van de kerkenraad Hervormde Buitengewone Wijkgemeente Berkhei, bestuurslid van de Vereniging Protestants Christelijk Onderwijs in Wassenaar en als penningmeester van de Stichting Beheer Warenar en de Stichting Beheer Servicecentra Wassenaar. Vanaf 2011 is de heer Tukker twee dagen per week actief als relatiemanager en fondsenwerver voor de Stichting Mission Aviation Fellowship (MAF) Nederland en is tevens medeoprichter en bestuurslid van de MAF Business Club.
In het voorjaar van 2015 is de heer Tukker toegetreden als bestuurslid van het Hospice Wassenaar-Voorschoten.
De heer Tukker is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer B. (Bauke) Weizenbach (75)
De heer Weizenbach maakt zich al vanaf 1968 tot heden ruim veertig jaar maatschappelijk verdienstelijk voor de volgende kerkelijke organisaties:
als bestuurslid en penningmeester voor de diaconie van de Dorpskerk (1968-2012)
lid en voorzitter van het Schmöckwitz Comité Protestantse Kerk in Wassenaar (1976-2015)
bestuurslid en penningmeester van Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen, afdeling Wassenaar (2005-heden)
Daarnaast verricht hij nog steeds diverse vrijwilligersactiviteiten met name als collectant voor Amnesty International, de Hartstichting, het KWF en het Rode Kruis.
Voor het Schmöckwitz Comité is hij een belangrijke schakel geweest in de contacten van de drie Wassenaarse Protestantse kerken met de Evangelisch Lutherse gemeente in Schmöckwitz in de voormalige DDR. Veertig jaar lang regelde hij gastadressen, onderhield contacten met de kerk en organiseerde thema weekenden en excursies.
Voor al deze maatschappelijke verdiensten ontving de heer Weizenbach de onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer D. (Daniel) Wouwenaar (70)
De heer Wouwenaar is voor Wassenaar geen onbekende. Van 1977 t/m november 2004 was hij eigenaar van Hotel-Restaurant Duinoord in Wassenaar. Hij redde het familiebedrijf door overname in 1977 van een dreigend faillissement. Duinoord maakt nu onderdeel uit van de Fletcher-groep.
Daarnaast zet hij zich al ruim dertig jaar in voor Wassenaar bij de carnavalsvereniging De Deylknotsen en de Bedrijvencontactgroep. Naast de horeca, heeft ook het water, het wild en de natuur zijn hart. Zo is hij vrijwilliger bij de jachtclub Scheveningen en lid van de geschillencommissie en was hij van 2002-2014 o.a. penningmeester voor het bestuur van de visvereniging De Afrit Scheveningen en Stichting Small Offshore Boats (SOBF). Bestuurslid en penningmeester is hij vanaf 1998 bij de Windbeheer Eenheid (WBE) Duin- en Bollenstreek en in 2009 is hij benoemd als voorzitter van de Grofwildcommissie. De WBE Duin- en Bollenstreek is in 1991 opgericht door het Noordwijkerhouts jagersgezelschap. Een van de doelstellingen is het in stand houden van een evenwichtige en gevarieerde wildstand, waarbij belangen van landbouw, natuurbescherming en de jacht centraal staan.
De heer Wouwenaar is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.