zaterdag 24 juli 2021

P Politiek

HartvoorWassenaar en De Ondertunneling van de N44

Wassenaar - Tijdens de begrotingsbesprekingen in oktober 2015 heeft HartvoorWassenaar het voorstel gedaan om een plan te ontwikkelen dat moet leiden tot ondertunneling van de N44. Dit voorstel werd aangenomen door het college. Iedereen was het er mee eens. Wij van HartvoorWassenaar zijn daar heel enthousiast over.

De N44 wordt steeds drukker en Wassenaar wordt steeds moeilijker bereikbaar. En wanneer je ‘sochtends weg wil uit Wassenaar sta je vast bij het Rozenplein, op de Lange Kerkdam en bij de uitvalswegen in Wassenaar Zuid. ‘s Avonds sta je in de file, tenzij je een slimme weg weet, binnendoor, om thuis te komen.

Het gevolg is dat het sluipverkeer in Wassenaar snel en sterk toeneemt. Dat vergroot de risico’s voor het fietsende verkeer, het levert lawaai en verontreiniging op en het maakt de straten onplezierig druk.
Het drukke verkeer op de hele N44 levert veel geluid op. De Wassenaarse bevolking heeft (ongemerkt) veel last van uitlaatgassen en fijnstof.

De ondertunneling van de N44 maakt het ook mogelijk om het verkeer binnen Wassenaar beter te regelen, zoals de toegang tot Duinrell en het strand.

En, laten we wel wezen, zonder de N44 is Wassenaar gewoon een veel mooier dorp.

Het zal nog vele jaren duren voordat de ondertunneling een feit zal zijn. Maar je moet er wel aan beginnen. Wassenaar kan dat niet in z’n eentje en moet steun krijgen bij de regio, de provincie en bij de rijksoverheid. Dan heb je een lange weg te gaan. Maar aan het eind gloort de tunnel. Die moet er komen.

Alle politieke partijen in Wassenaar willen ondertunneling. Het mooie daarvan is dat je dan heel goed kunt samenwerken en er weinig discussie over ontstaat. Een heel goed voorbeeld is de samenwerking betreffende de groene zone tussen Wassenaar en de bebouwing op Valkenburg.
Lang in stilte aan gewerkt, en zo langzamerhand komt er een beweging in de goede richting.
Zo moet het ook om de ondertunneling van de N44 te bereiken.

Wanneer je met HartvoorWassenaar de 4 windrichtingen uitkijkt dan hebben we 4 doelstellingen:

• Behoud van een brede groene zone ten noorden van Wassenaar
• Ten oosten: Ondertunneling van de N44 en geen bebouwing tussen Voorschoten en Wassenaar
• De windmolens ten Westen van Wassenaar uit het zicht
• Ten zuiden van Wassenaar: heel voorzichtige ontwikkeling zonder verdere verstedelijking van dat gebied.
Mooi.

HartvoorWassenaar, Henri Hendrickx
Voor een dorp in balans