maandag 13 juli 2020

P Politiek

Klein terras stelt ondernemers in staat Dorpshaven te verlevendigen

Wassenaar - De gemeente Wassenaar start een proef, waardoor horecaondernemers aan de kop van de dorpshaven tijdelijk een terrasje voor de deur kunnen maken, als zij dit willen. Dit sluit goed aan bij de plannen van het college van burgemeester en wethouders om aan de slag te gaan met de dorpshaven.

Sfeervol
In goed overleg met ondernemers, inwoners en organisaties uit de wijk, zet het college momenteel hiervoor de koers uit. Wethouder Leo Maat:,, Het verlevendigen van de kop van de haven, door het inrichten van een paar vlonderterrasjes deze zomer, past daar goed bij. We hebben bovendien in ons coalitieakkoord afgesproken dat ondernemers de ruimte krijgen om te ondernemen. Uit gesprekken met horecaondernemers in de buurt, blijkt dat er behoefte is om een terrasje voor de deur te kunnen openen. In het centrum, in de Van Hogendorpstraat, is al een dergelijk terras gecreëerd. Dat ziet er erg gezellig uit. Daarom willen we ondernemers de kans geven ook onze dorpshaven wat sfeervoller te maken. We zullen uiteraard eerst - samen met de ondernemers - in gesprek gaan met mensen in de buurt om de proef toe te lichten en vragen te beantwoorden”.

Evaluatie
De terrasjes die tot uiterlijk 31 oktober mogen openblijven, komen op houten vlonders. Horecaondernemers rond de kop van de haven, die zich hiervoor aanmelden, worden in de gelegenheid gesteld om tijdelijk één of meerdere parkeerplaatsen te gebruiken voor de inrichting van het terras. Zeker nu supermarkt Aldi is verhuisd naar een andere locatie, is er minder parkeerdrukte in de buurt. Ook hebben de terrasjes een tijdelijk karakter. Na afloop van de proef zal een evaluatie plaatsvinden, waarin onder meer ervaringen op het gebied van verkeersdoorstroming en parkeerdruk en uiteraard de ervaringen van de deelnemers zelf, worden meegenomen. Uit de evaluatie zal blijken in hoeverre de terrasvlonders in de dorpshaven, een welkome aanvulling zijn voor Wassenaar.

Wassenaarse Slag LIVE

Populair Nieuws

Meld u aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief