zaterdag 04 juli 2020

P Politiek

Wassenaar presenteert met trots groene kwaliteiten

Wassenaar - Wethouder Bert Doorn (zorg, wonen en verkeer) kijkt voldaan terug op de dag van 3 juni waarbij hij de vakjury van de nationale groencompetitie Entente Florale heeft rondgeleid door het groene Wassenaar. De wethouder gaat graag in op vragen over de deelname van Wassenaar.

Waarom doet Wassenaar mee aan de Entente Florale?
“Wassenaar presenteert zich al jarenlang vol overtuiging en met trots als groene oase in de Randstad. Niet zomaar: meer dan de helft van de gemeente heeft natuur als bestemming. Dit is niet vanzelfsprekend. Door deelname aan de groencompetitie Entente Florale 2016 is de gemeente extra goed gaan nadenken over de groene kracht van Wassenaar en hoe die in de toekomst kan worden versterkt. Door de groencompetitie zijn we eens goed naar onze groene kwaliteiten gaan kijken, en is ons zelfbewustzijn als groene gemeente gegroeid. Daarom presenteren we ons aan de jury als ‘Wassenaar Landgoed aan Zee.”

Wat heeft u gedaan om goed voor de dag te komen bij de jury?
“Laten we eerlijk zijn. De laatste jaren hebben we niet altijd voldoende aandacht gehad voor het onderhoud van het groen. De afspraak is gemaakt om dit snel te veranderen. We zijn er nog niet, maar op beheer is een inhaalslag gemaakt, er wordt gelukkig weer vaker gesnoeid. Plantsoenen, parken en bermen liggen er weer netjes bij. Er is geïnvesteerd in het aanplanten van nieuwe bomen en in het voorjaar gaven duizenden bloeiende bolgewassen het hele dorp een fleurig aanzicht. We zijn begonnen met het opknappen van landgoederen De Paauw en Backershagen. We hebben goede afspraken gemaakt met eigenaren en beheerders van particulier groen over het beheer en de inrichting van het groen.”

Wat onderscheidt Wassenaar van de overige kandidaten Zeewolde, Goes en Krimpen aan den IJssel?
“Onze ligging aan zee, de prachtige duinen, landgoederen, statige lanen omzoomd door laanbomen, weilanden in de polder, de vele parken en particuliere tuinen -groot èn klein- bieden Wassenaar groene kwaliteiten van hoog niveau.”

U gaat voor goud, wat als dat toch niet mocht lukken?
“We gaan vol vertrouwen de strijd aan en gaan uit van onze eigen groene kwaliteit en kracht. En ongeacht de uitslag: Wassenaar heeft de deelname aan de Entente Florale geïnitieerd omdat we vol overtuiging met de inhaalslag op beheer én beleid bezig zijn. Tegelijkertijd heeft het ons geïnspireerd om het ambitieniveau te verhogen op diverse onderdelen. “

Wat hebben inwoners hier aan?
“Met name de zone met landgoederen en het duinlandschap worden hoog gewaardeerd. Niet alleen door inwoners maar ook door bezoekers uit de omliggende steden. Daarom komen wandelaars en fietsers uit de regio genieten van de duinen, bosgebieden en polders van Wassenaar. Groen heeft aantrekkingskracht op recreanten en toeristen. De recreatiesector zorgt direct en indirect voor een serieuze bijdrage aan de economie van Wassenaar. Inwoners profiteren van een florerende economie omdat hierdoor meer en betere voorzieningen kunnen worden gerealiseerd. Ook zorgen bomen en groen in en om ons dorp voor een goede luchtkwaliteit en hebben een positief effect op de geestelijke en lichamelijke gezondheid. Het vermindert stress en heeft een positief effect op geheugen en concentratie. Het is bekend dat groen bijdraagt aan het welzijn van mensen.”

Waar vind ik meer informatie?
“We hebben een fietsroute uitgezet die de jury langs de mooiste plekjes van Wassenaar leidt. De ambities van de gemeente Staan in de beleidssamenvatting. Beide documenten zijn te downloaden via wassenaar.nl/groencompetitie.”

Wie verdient de Groene Paauw?
De gemeente Wassenaar onderhoudt de openbare ruimte op een bepaald basisniveau. In een aantal wijken zijn bewoners zelf in actie gekomen om het openbaar groen extra op te knappen. Ze houden bijvoorbeeld plantsoenen onkruidvrij, zorgen voor een extra maaibeurt, planten struiken of adopteren een boomspiegel. Als zij dit samen met de buren oppakken, maken ze de buurt niet alleen groener maar ook gezelliger. Wijk- en buurtverenigingen worden hierbij nauw betrokken.
Deze inspanning wil de gemeente stimuleren en aanmoedigen met het uitreiken van de ‘Groene Paauw.’ Dit jaar wordt deze prijs voor het eerst uitgereikt aan de inwoner van Wassenaar die zich vrijwillig inzet om het gemeenschappelijk groen te verfraaien. “Dit kan ook via een vereniging of een organisatie. Wie de prijs verdient, bepalen wij niet als gemeente. Dat doet de jury die vanuit de wijk- en buurtverenigingen wordt samengesteld’, aldus een enthousiaste wethouder Doorn.
Wilt u meer weten of ook zelf aan de slag? De gemeente helpt u graag op weg met tips en ideeën. Bel 14070 en vraag naar Ralph Pitlo van het team groenbeheer.

Wassenaarse Slag LIVE

Populair Nieuws

Meld u aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief