donderdag 02 juli 2020

P Politiek

×

Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 100 niet laden

WatWassenaarWil: geen nieuw gemeentekantoor

Wassenaar - Op 6 juni stond de begroting van de ambtelijke organisatie Duivenvoorde op de agenda. Het college heeft de raad voorgesteld opdracht te geven voor onderzoek naar een nieuw gemeentekantoor. Daardoor zou bespaard kunnen worden op de kosten. De bouw van een nieuw gemeentekantoor (samen met Voorschoten) gaat vele miljoenen kosten. Daarnaast wordt een nieuw kantoor voor u en de inwoners uit Voorschoten waarschijnlijk veel moeilijker bereikbaar. Dit is zo ingrijpend voor alle inwoners dat een besluit door de gemeenteraad alleen mogelijk is met een goede onderbouwing.

WatWassenaarWil en andere partijen (CDA,VVD) hebben dit voorstel daarom naar de prullenbak verwezen. Eerst, via de normale procedure (commissie, met de nodige onderbouwing, alternatieven enz.) politieke besluitvorming. WatWassenaarWil heeft daarbij nog aangeven dat over een zo controversieel onderwerp dat het hele dorp aangaat voorafgaand een referendum plaatsvindt met daarbij de nodige alternatieven.

In de praktijk leidt een nieuw gemeentekantoor vaak tot dramatische budgetoverschreidingen Er zijn veel voorbeelden waarbij het mis is gegaan (b.v. Leiderdorp, Leidschendam, Westland, Heuvelrug, enz.) Deze kostenoverschreidingen zijn jarenlang aanzienlijk hoger dan de beoogde besparingen.

In het artikel “het ene Gemeentekantoor is het andere niet” (Binnenlandsbestuur, oktober 2010) blijkt uit onderzoek onder 31 gemeenten dat er zeer grote verschillen zijn waarbij lokatie, uitstraling luxe enz een grote rol spelen in de kosten. Helder is dat je geen besparing bereikt bij hoge bouwkosten. Prestigieuze ontwerpen, uitvoering en inrichting leiden regelmatig tot forse budgetoverschreidingen. De trent lijkt een wedijver te zijn voor prestigieuzer en luxer, eventueel gecombineerd met een “dorpshuis” of cultureel centrum. Investeringen van vele miljoenen Euro belastinggeld. Dat willen we niet in Wassenaar. Een nieuw gebouw kost al snel (veel) meer dan € 500 per inwoner. En dat terwijl het op dit moment niet lukt om de begroting sluitend te maken. Er wordt meer uitgegeven dan er ontvangen wordt.

Bovendien is ons gemeentekantoor een paar jaar geleden verbouwd voor ca 3 miljoen Dat is dan weggegooid geld en moet je bij de kosten optellen.

Ook vindt WatWassenaarWil dat eerst onderzocht moet worden inhoeverre het veranderen van de huisvesting mogelijk is. En wat je daarmee kan besparen. Voor bepaalde afdelingen is de locatie niet belangrijk . Er zijn veel ontwikkelingen op het gebied van werklocaties. In verband met maatschappelijke ontwikkelingen is er een tendens naar flexibeler werken en thuis werken.
Maar kernvraag blijft op welke manier is het mogelijk om de kosten voor de organisatie te beperken. Met minder ambtenaren heb je bijvoorbeeld minder ruimte nodig.

FractieWatWassenaarWil

Boet Derks

Wassenaarse Slag LIVE

Populair Nieuws

Meld u aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief