woensdag 08 juli 2020

P Politiek

HartvoorWassenaar Hartstochtelijk voor ondertunneling N44, maarrrr……

Wassenaar - In oktober 2015 heeft HartvoorWassenaar het college gevraagd een plan op te stellen dat moet leiden tot ondertunneling van de N44. Het college heeft dit aangenomen. Sindsdien zijn alle partijen verenigd in de wens om de N44 te ondertunnelen. Inmiddels heeft het college de eerste stappen gezet.

Wij hebben dit initiatief genomen om de eerste aanzet te doen. Als je nooit begint, zal er ook nooit iets komen. Maar we realiseren ons, dat voor zo’n tunnel er ligt, er waarschijnlijk meer dan 20 jaar overheen gaat. We moeten dus realistisch zijn. We zullen allemaal een stukje ouder zijn om er van te kunnen genieten.

De N44 is onvoorstelbaar belangrijk voor Wassenaar. Het is zo ongeveer de enige verbinding met de buitenwereld. We hebben hem hard nodig. Aan de andere kant is het ook een belangrijke noord-zuid verbinding voor doorgaand verkeer van en naar Den Haag. Zeker nu de A4 steeds meer problemen oplevert.

De problemen met de N44 zijn heel groot. En zullen alleen maar groter worden. De doorstroming is onvoldoende. De overlast en de vervuiling die de N44 oplevert is te groot. De bereikbaarheid van Wassenaar, zowel ’s ochtends als ’ s avonds wordt steeds slechter. De verstopping van de N44 leidt tot steeds meer sluipverkeer.

Daarnaast levert de toegang tot de N44 steeds meer problemen op, vooral in Noord.
De omgeving van het Rozenplein heeft te maken met een toestroom van verkeer dat zich via de aansluiting daar de N44 moet inpersen. Er zijn onveilige situaties, ook bij de school, en er is (vracht-)verkeer dat daar helemaal niet moet komen. Kortom, heel veel overlast.

We zijn tot de conclusie gekomen dat we geen 20 jaar kunnen wachten op de ondertunneling. Er moet veel sneller een oplossing komen voor de problemen.

De kern van het probleem is de doorstroming van de N44, en de mogelijkheid om, in geval van files, als Wassenaarder toch Wassenaar uit en in te kunnen rijden.
Dit probleem wordt vooral veroorzaakt bij de stoplichten van Den Deijl en bij het Rozenplein. Als hier de doorstroming van de N44 goed geregeld wordt, en een tweede toegang tot de N44 wordt gemaakt ter hoogte van de Amerikaanse school, dan worden de problemen voor Wassenaar een stuk minder.

Er zijn technische mogelijkheden om dit binnen 5 jaar op te lossen.

Onze hoogste prioriteit is dus het oplossen van Den Deijl en ten noorden daarvan. Dat kan zonder tunnel, maar het moet wel gebeuren.
Wij zullen ons daarvoor inzetten.

Henri Hendrickx, Fractievoorzitter HartvoorWassenaar
Voor een dorp in balans

Wassenaarse Slag LIVE

Populair Nieuws

Meld u aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief