zaterdag 30 mei 2020

P Politiek

50PLUS Zuid-Holland krijgt toezegging N44: 'Provinciebestuur wil verkeersader opnemen in MIRT-onderzoek bereikbaarheid'

Wassenaar - De 50PLUS Statenfractie in de Zuid-Holland heeft van Gedeputeerde Staten de toezegging gekregen om de N44, de verbinding tussen Den Haag en Wassenaar, op te nemen in het MIRT-onderzoek Bereikbaarheid regio Rotterdam - Den Haag. 50PLUS stelde vragen over de belangrijke verkeersader waar het verkeer in de ochtend- en avondspits muurvast staat.

"Wij zien graag dat de N44 tussen Den Haag en Wassenaar deels wordt ondertunneld, waardoor deze belangrijke toegangsweg verkeerslichtvrij wordt, hetgeen de doorstroming sterk zal doen verbeteren. Het is goed dat Gedeputeerde Staten nu erkent dat de N44 inderdaad een drukke weg is en dat zij onze zorgen gaan bespreken met Rijkswaterstaat en regionale partijen. Daarbij zal het provinciebestuur voorstellen de N44 te onderzoeken in het MIRT-onderzoek Bereikbaarheid regio Rotterdam - Den Haag. We hopen dat dit een eerste stap is naar het broodnodige upgraden van deze dichtgeslibde verkeersader", aldus Willem Bakx en John Struijlaard.

Wassenaarse Slag LIVE

Populair Nieuws

Meld u aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief