vrijdag 16 april 2021

P Politiek

HartvoorWassenaar en de Wassenaarse zelfstandigheid

Wassenaar - Hoe heerlijk is het om als Wassenaarder zelf te kunnen beslissen over wat er met ons strand gebeurt. Of hoe we het verkeer in Wassenaar willen regelen. Of hoe we de zorg in Wassenaar organiseren. En of we het Sterrenbad willen behouden.

Wassenaar is een oase. Ten noorden is er een groene zone, die we zo goed mogelijk moeten behouden. Ten westen de zee, met de windmolens uit het zicht.
Ten zuiden is er beperkte bebouwing. Geen verdere bebouwing, want dan gaat het mooie van zuid verloren.
Ten oosten is er het horst-weide-duin gebied, en de aansluiting met het groene hart. Niet aankomen.

Voor de Wassenaarse samenleving en over het Wassenaarse grondgebied moeten we zelf beslissen. Als we dat door anderen laten doen is het de vraag of we niet een opdracht krijgen om een nieuwe wijk te bouwen. Of dat we bijvoorbeeld het sportveld voor het Sterrenbad bebouwen met woningen. We hebben vaak van buiten Wassenaar gehoord dat Wassenaar nog zo veel ruimte “over” heeft.

Kortom: HartvoorWassenaar staat pal voor de zelfstandigheid van Wassenaar.

En als lokale partij zijn we daarin betrouwbaar. Ons bestaansrecht, en de steun van de Wassenaarse bevolking, is gebaseerd op de vurige wens om zelfstandig te zijn.
Hierin ligt de toenemende kracht van lokale partijen. Geloof in je eigen identiteit en niet opgaan in een grote massa. Waarbij je echt niet meer weet wie over wat beslist, en je het maar moet ondergaan.

Geef je de zelfstandigheid uit handen, dan krijg je hem nooit meer terug. En dan moet je maar afwachten wat er met Wassenaar gebeurt.

Inmiddels is duidelijk dat samengaan van gemeentes niets brengt. Belastingen gaan niet omlaag en bestuur en ambtenaren komen op grote afstand. Ver weg worden beslissingen genomen die vooral het “algemeen belang” dienen. Vaak komen er fantastische nieuwe “gemeentekantoren” voor alle ambtenaren. Die vervolgens bijna het bankroet van de gemeente tot gevolg hebben.

Mooi is dat steeds duidelijker wordt dat zelfstandigheid met een schaal van 25.000 inwoners heel goed werkt. Wassenaar heeft dus een fusie niet nodig. Het brengt niets.

Van belang is dat we financieel gezond zijn. Dat is een van de belangrijkste redenen waarom we daar veel aandacht aan geven. Financieel ongezond maakt je afhankelijk van anderen, kijk maar naar Voorschoten.

Binnenkort ontmoet de Wassenaarse raad die van Voorschoten. Er bestond behoefte te horen hoe zij denken over alle geluiden die ineens naar boven komen over een fusie.
Wij willen vooral praten over het functioneren van de ambtelijke organisatie. Misschien kunnen we die weer splitsen, nu dat de kosten uit de hand te lopen.
En weet je wat heel mooi zou zijn: wanneer onze burgemeester luid en duidelijk op de bres springt voor een blijvend zelfstandig Wassenaar.

HartvoorWassenaar, Henri Hendrickx
Voor een dorp in balans