zondag 09 mei 2021

R Rubrieken

Inspreektekst van de burger dr. Norman Schreiner tijdens de spoedraadsvergadering van 28 september 2016

Wassenaar - Mijnheer de Voorzitter, leden van de Raad, Ik sta hier als bekommerde Wassenaar, maar sta hier niet alleen. Want ik verkeer in het besef dat vele Wassenaarders, waaronder ook de vereniging Vrienden van Wassenaar, het eens zullen zijn met mijn woorden.

Ik heb begrepen dat u als Raad met de Raad van Voorschoten gaat praten over wat wordt genoemd "recente ontwikkelingen" en wat wordt genoemd een "toekomstvisie". De vraag dringt zich dan op: Wat wordt de positie van Wassenaar? Gaat u weer praten over fusie?

Zoals u weet zijn vele, vele Wassenaarders voorstander van behoud van de bestuurlijke zelfstandigheid van Wassenaar. Immers, als Wassenaar zou fuseren met buurgemeenten, dan krijgen we te maken met een grotere gemeenteraad die waarschijnlijk in meerderheid zou bestaan uit leden die uit de andere gemeenten afkomstig zijn. Dergelijke leden van zo'n nieuwe gemeenteraad kunnen dan als buitenstaander vanuit hele andere invalshoeken en hele andere opvattingen naar onze Wassenaarse vraagstukken kijken.

Neem bijvoorbeeld onze ruimtelijke ordening, ons groenbehoud. Komen er dan voorstellen om te gaan bouwen op de weilanden van de Wittenburgerweg of Duindigt? Op de Berkhei? Op de sportvelden? Willen zij toch strandhuisjes op de Wassenaarse Slag? Willen zij liever hoge gebouwen in het centrum? Willen zij toch maar een casino? Willen zij massale huizenbouw in de polders aan onze flanken?

Kortom: anderen buiten ons dorp gaan dan ineens meepraten over de inrichting van ons dorp. En vellen vermoedelijk hun oordeel vooral op basis van kleurtjes en lijntjes op een landkaart. Legenda-denken, heet dat.

Dit kan dus leiden tot volstrekt andere keuzes die niet in het huidige beleid van Wassenaar passen zoals wij dat gewend zijn. Zodat het karakter van ons dorp op den duur flink verandert.

In de Nationale Groencompetitie is Wassenaar onlangs gejureerd als de op twee na groenste gemeente van Nederland. In de Wassenaarse Krant lees ik dat uw wethouder Doorn zeer tevreden is met deze uitslag. Hij meldt ook enthousiast dat we gestart zijn met de campagne "Meedoen Groen" en wil een zogeheten "Groene Paauw"-prijs gaan uitreiken aan de Wassenaarder die de mooiste groenlocatie in beheer heeft.

De Structuurvisie 2015 spreekt zelfs van "Wassenaar, landgoed aan zee", "Wassenaar, de groene parel aan zee". Of wordt het dan: Groot-Duivenvoorde, de moderne metropool-uithoek aan zee? U ziet het: de unieke identiteit van Wassenaar komt nauwelijks overeen met die van onze buurgemeenten.

En dan hebben we het nog niet eens over het euvel dat na een fusie de kloof tussen burger en bestuur alleen maar groter wordt. Het gemeentebestuur zal zo veel mogelijk zijn gemeentelijke loketten willen concentreren in één centraal spiksplinternieuw gemeentehuis van enige tientallen miljoenen euro, ergens in het midden, waardoor reisafstand groter en bereikbaarheid slechter worden. Fijn voor de bestuurders en de ambtenaren, maar lastig voor de burger, vooral voor ouderen die moeilijk ter been zijn.

Er zijn bestuurders en politici die beweren dat een grotere organisatie betere bestuurders en ambtenaren herbergt. Dat grootschaligheid dus altijd beter is dan kleinschaligheid. Dit is een hardnekkige misvatting die nergens op is gebaseerd. Alles heeft immers de maken met de persoonlijke bekwaamheid en inzet van de bestuurders en ambtenaren, en volstrekt niets te maken met de omvang van de organisatie.

Ik ken kleine organisaties die perfect worden gemanaget worden, ik ken grote organisaties die belabberd worden gemanaget. Leest u de kranten maar na. Nogmaals, dat heeft alles te maken met de persoonskwaliteiten van de poppetjes en volstrekt niets van doen met de omvang van de organisatie.

Laat ons als Wassenaarders baas blijven in eigen dorp!

En komt er - al of niet via achterkamertjes - toch een fusieplan op tafel? U kunt ons de faciliteit bieden om hierover een gemeentelijk referendum te organiseren. Dat moet er dan maar snel komen.