dinsdag 21 september 2021

A Algemeen

WOZ-waarde woning in Wassenaar sinds 1 oktober openbaar

Wassenaar - Sinds 1 oktober jongstleden kan de WOZ-waarde van een woning in Wassenaar door een ieder opgevraagd worden. Reden hiervoor is een wetswijziging in de wet WOZ die bepaalt dat de WOZ-waarde van woningen per 1 oktober 2016 openbaar moeten worden. De WOZ-waarden van woningen in Wassenaar kunnen voorlopig opgevraagd worden via de website www.wozview.nl. Op den duur zal dit echter veranderen en zal via de landelijke centrale website www.woz-waardeloket.nl de WOZ-waarde opgevraagd kunnen worden.

Aansluiting landelijk loket
In 2015 heeft er een wetswijziging op de wet WOZ plaatsgevonden die bepaalt dat de WOZ-waarde van woningen per 1 oktober 2016 openbaar moeten worden. Op deze wijze is er meer transparantie voor de burgers. Het is de bedoeling dat uiteindelijk alle WOZ-waarden van woningen in Nederland via het WOZ-waardeloket ingezien kunnen worden. Het aansluiten op dit landelijke loket vergt echter veel werk. Inmiddels zijn al meer dan negentig gemeenten in Nederland aangesloten op deze landelijke voorziening. De gemeente Wassenaar volgt binnenkort. Tot die tijd wordt dus een andere voorziening geboden. De gemeente Wassenaar heeft sinds 2011 de belastingtaken en dus ook het bepalen van de WOZ-waarde van woningen uitbesteed aan de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR).

Waardepeildatum
Bij het opvragen van een WOZ-waarde worden WOZ-waarden met waardepeildatum 1 januari 2015 getoond. Op het moment dat in 2017 de WOZ-waarden met waardepeildatum 1 januari 2016 bekend zijn, zullen deze worden toegevoegd. Het gaat alleen om de WOZ-waarden van woningen en niet van bedrijfspanden.