donderdag 21 oktober 2021

E Events

Leven met dementie

Wassenaar - SWZ presenteert op maandag 7 november op de maandelijkse bijeenkomst van het Sociaal Kontakt Wassenaar (SKW) de wijze waarop zij ondersteuning biedt aan mensen met dementie. Speciale aandacht gaat hierbij uit naar de ondersteuning in de thuissituatie, waarbij de casemanager van SWZ bij bijvoorbeeld beginnende dementie bij één van de levenspartners ook voor het sociale systeem de speciale aandacht heeft. Vanuit deze thuissituatie maakt SWZ vervolgens de stap naar het wonen in een verpleeghuis.

Veel mensen met dementie moeten deze stap tijdens het ziekteproces gaan maken. Omdat SWZ haar verpleeghuiszorg in de nabije toekomst geheel gaat vormgeven binnen het concept kleinschalig wonen, zal expliciet ingegaan worden op de voor- en nadelen van dit woonconcept en de wijze waarop SWZ deze zorg samen met cliënten en hun familie handen en voeten wil geven. De bijeenkomst van het SKW vindt plaats in het Van Heeckerenhuis, in de zaal van het Rode Kruis, Van Heeckerenstraat 2A van 16.00 - 17.00 uur. Deze is in eerste instantie bedoeld voor de deelnemers aan het Sociaal Kontakt, maar ook andere belanghebbenden en belangstellenden zijn op 7 november van harte welkom.