dinsdag 18 mei 2021

P Politiek

PvdA-Kamerlid over werken met een beperking

Wassenaar - De PvdA houdt een bijeenkomst met als thema “werken met een beperking”. Gastspreker is John Kerstens, lid van de Tweede Kamer voor de PvdA. Hij gaat in op de Partcipatiewet. Deze wet voegt de Wet Werk en Bijstand, de Wet Sociale Werkvoorziening en de Wajong samen. Zo is er één regeling gekomen voor mensen in de bijstand, de sociale werkplaatsen en voor jonggehandicapten. De nieuwe regeling moet de kansen op betaald werk voor mensen met een uitkering vergroten. De gemeenten hebben daarbij een centrale rol. Hoe staat dit ervoor in Wassenaar ?

Per 1 januari 2015 konden er geen nieuwe mensen meer in de sociale werkvoorziening instromen. Gemeenten kregen een budget om 30.000 beschutte werkplekken te creëren. Wajongers, dus jonggehandicapten, die arbeidsvermogen hebben gaan over naar gemeenten. Er ligt een baangarantie van werkgevers en overheid voor 125.000 extra banen voor mensen die moeilijk aan de slag komen.

Tijdens de bijeenkomst wil de PvdA nagaan hoe de uitvoering van de wet is in Wassenaar en wat de problemen zijn waar werkzoekenden en werkgevers tegenaan lopen.

Iedereen is welkom bij de bijeenkomst op vrijdag 11 november. De toegang is gratis.
De bijeenkomst wordt gehouden in bar ‘t Ruime Sop, Van Zuylen Van Nijeveltstraat 101, en duurt van vijf tot zeven uur.