vrijdag 16 april 2021

P Politiek

Nieuwe voorzitter VVD Wassenaar

Wassenaar - Tijdens de laatste ALV op 25 oktober is Charlotte van Wezel geïnstalleerd als nieuwe voorzitter van het bestuur. Jan Gieskes had na een voorzittersperiode van zes jaar aangegeven zijn functie naast zich neer te willen leggen. Het huidige bestuur is Jan Gieskes zeer dankbaar voor al zijn inzet voor onze afdeling. Niet alleen als voorzitter heeft hij een fantastische bijdrage geleverd, maar ook de jaren ervoor als raadslid. Jan Gieskes heeft daarom tijdens de ALV uit handen van Jan Anthonie Bruijn het predicaat Lid van Verdienste mogen ontvangen.

Charlotte van Wezel: “Met veel plezier zet ik mij de komende jaren in als voorzitter van ons prachtige netwerk. Wassenaar is een geweldig dorp om te wonen en ik draag er graag aan bij dit ook zo te houden. De Tweede Kamerverkiezingen in 2017 en Gemeenteraadsverkiezingen in 2018 zijn uitdagingen voor ons netwerk maar ik zie ze met vertrouwen tegemoet.”

Alexander van Well is tijdens de ALV geïnstalleerd als nieuw bestuurslid Opleiding & Training.