vrijdag 18 juni 2021

R Rubrieken

Reactie van de Buurtvereniging Dorpskern en Duinrell op de uitspraak van de Raad van State

Wassenaar - De Buurtvereniging “Dorpskern en Duinrell” heeft kennis genomen van de recente uitspraak van de RvS op ons beroepschrift. Dat onze argumenten, om heldere kaders vast te stellen voor de invloed van het bestemmingsplan op de omgeving, ongegrond zijn verklaard, is teleurstellend.

Het argument van de Raad van State dat zij niet verwachten dat het aantal bezoekers significant zal stijgen, gezien de beperkte mogelijkheden voor het uitbreiden van het aantal attracties en inrichting van het park, daarom voldoende waarborg is voor verder toename van het aantal bezoekers, blijven wij derhalve vrij zwak vinden.

De mogelijke toename van verkeersoverlast, zoals opstoppingen op de belangrijkste verkeersaders waar grotere delen van Wassenaar last van zal hebben, dient door de gemeente zorgvuldig gemonitord en proactief benaderd te worden. De vraag naar hulpdiensten zal bij grotere drukte op het park en gemiddeld hogere bezetting, stijgen. Ook hier zal de gemeente proactief moeten handelen. We hadden graag enige wettelijk terughoudendheid verwacht aan de mogelijke groei van Duinrell.

In feite is nu nog het enige criterium voor de overlast van Duinrell op de woonomgeving van de omwonenden, de geluidsnorm waar het attractiepark zich aan dient te houden. De buurtvereniging verwacht dan ook van de gemeente Wassenaar de naleving van deze norm actief te zullen handhaven onder meer door onaangekondigde periodieke geluidsmetingen op representatieve dagen.

De discussie over de hoogte (van delen) van de attracties is terug te brengen naar zichtbaarheid vanuit de woonomgeving. De maximale hoogte van 35 m mag niet worden behaald, indien deze delen zichtbaar zouden zijn vanuit de woonomgeving.

De buurtvereniging blijft grote waarde hechten aan goed overleg met Duinrell om eventuele overlast tijdig aan te pakken en te minimaliseren.
Bestuur Buurtvereniging “Dorpskern en Duinrell”