vrijdag 30 juli 2021

E Events

Goede ideeën zijn geld waard op 24 november

Wassenaar - Er gebeuren mooie dingen in Wassenaar op het gebied van vrijwilligerswerk. Vele organisaties, verenigingen en stichtingen zijn dagelijks bezig anderen te verzorgen, te helpen of het simpelweg naar de zin te maken. Door iets te doen voor Wassenaarders op bijvoorbeeld het gebied van sport, zorg, welzijn, kunst of natuur. Zo wordt gewerkt aan een leefbare omgeving met aandacht voor de medemens. Daar is de lokale samenleving bij gebaat.

Deze initiatieven drijven op de inzet van vrijwilligers. Vrijwilligers die zich inzetten voor hun dorp en de inwoners. Maar naast deze inzet is geld nodig om ideeën en initiatieven te kunnen ontplooien. En er zijn fondsen die geld willen inzetten voor deze goede doelen. De Vrijwilligerscentrale Wassenaar wil de vrijwilligers van stichtingen en verenigingen in Wassenaar en deze fondsen met elkaar in contact brengen en organiseert daarom op donderdag 24 november een informatieavond.

Wat houdt de informatieavond in?
De avond is bedoeld om vrijwilligers met een goed idee voor een Wassenaars initiatief in contact te brengen met de deelnemende fondsen om de mogelijkheden te verkennen op het gebied van financiële steun en donaties. Er is gelegenheid om de richtlijnen, voorwaarden en mogelijkheden gezamenlijk door te nemen.
Interessant voor bestuursleden van bijvoorbeeld sport- of buurtverenigingen, contactpersonen uit zorg- en welzijnsorganisaties maar ook particulieren met leuke ideeën zijn van harte welkom. De fondsen die zich tijdens deze avond presenteren zijn; Fonds 1818, Rabo Stimuleringsfonds, Oranje Fonds, crowdfundingplatform ‘Voor je Buurt’ en MAEX change.

Waar en wanneer?
De informatieavond Fondsenwerving en Crowdfunding is op donderdag 24 november 2016 en wordt gehouden in De Warenar in Wassenaar. De presentaties vinden plaats in de Persijnzaal. Hierna is in de foyer gelegenheid voor een persoonlijke kennismaking met de contactpersonen van de deelnemende fondsen.

Hoe ziet het programma er uit?
19.15 uur: ontvangst
19.30 uur: korte inleiding van de avond
19.35 uur: presentatie Fonds 1818
19.50 uur: presentatie Rabo Stimuleringsfonds
20.10 uur: koffiepauze
20.20 uur: presentatie Oranje F onds
20.40 uur: presentatie crowdfundingplatform ‘Voor je Buurt’
21.00 uur presentatie MEAX fonds
21.00 uur: mogelijkheid voor persoonlijke kennismaking
22.00 uur: einde

Kijk voor meer informatie op www.vrijwilligerscentralewassenaar.nl