zaterdag 25 september 2021

P Politiek

Genante discussie over beveiliging VS-ambassade

Wassenaar - Na de stemmingen over de begroting op woensdagavond 9 november beleefde de Raadszaal in de Paauw nog een – vindt D66 – genante vertoning. In de commissie Bestuur en Middelen vond ten tweede male een vruchteloze discussie plaats over de veiligheidsmaatregelen die moeten worden getroffen rondom de Amerikaanse ambassade, die nu aan de Rijksstraatweg in aanbouw is.

Vruchteloos, omdat anno 2016 terreurdreiging en de noodzaak daar maatregelen tegenover te stellen, behoren tot de facts of life. We hebben, als Wassenaar, de voor- en nadelen van onze ligging - pal ten noorden van Den Haag. We hadden liever gehad dat de geldende regels over de financiering van de beveiliging anders waren. Dat het Rijk de ‘bollards’ en de maatregelen eromheen zou betalen. Kortom, zuur voor Wassenaar, dat we moeten opdraaien voor de kosten. Maar laten we blij zijn dat we het ons zonder enig probleem kunnen permitteren. Het gaat, zoals Eva Kernkamp (D66) benadrukte, om de veiligheid van onze inwoners. Die van de ambassademensen wordt door de Amerikanen zelf beschermd.

Tweede ‘pijnpunt’ in deze kwestie is de ‘hinder’ voor de omgeving. Maar laten we nou niet doen alsof die ‘pollers’, zoals we ze plegen te noemen, drie keer per dag omhoog en omlaag gaan. Een keer per jaar lijkt waarschijnlijker. Last, inderdaad, op zo’n dag. Maar ‘overlast’ – kom nou!

FS