maandag 25 oktober 2021

P Politiek

HartvoorWassenaar en Avalex (onze afvalophaaldienst)

Wassenaar - HartvoorWassenaar heeft als enige fractie in de gemeenteraad tegen “omgekeerd inzamelen” (ook wel “grip op grondstoffen”) gestemd. Inmiddels begint duidelijk te worden wat het “nieuwe afvalbeleid” voor ons betekent. We krijgen er thuis een grote bak bij. Totaal 3 grote containers. Een voor groen, een voor papier en een voor plastic, metaal en drinkpakken (PMD). De groenbak en de PMD-bak worden eens in de twee weken opgehaald, de papierbak eens in de vier weken. Voor het “restafval” mag je zelf naar een vaste container ergens in de buurt lopen. Daar gaan veel lelijke en dure containers voor in het dorp komen. En tenslotte, de belofte van het gemeentebestuur is dat de tarieven niet omhoog zullen gaan.

We willen niet eens nadenken over de problemen die dit op gaat leveren. Je moet ze maar kwijt kunnen, die drie bakken. En in plaats van je grijze Zak uit de keuken in je grijze Bak bij je huis, moet je een paar straten lopen. Voor jonge mensen geen probleem, maar wel voor ouderen die ook ’s winters als het glad kan zijn, de straat op moeten.
We zullen het allemaal wel overleven, maar de service gaat stappen achteruit en we krijgen er niets voor terug, want de tarieven gaan niet omlaag. (!!!). En dat terwijl we in Wassenaar toch al de hoogste afvaltarieven van Nederland hebben.

Kan het anders? Ja.
Het is veel efficiënter om alle vuil in een bak te storten en dan bij de afvalverwerkingscentrale te laten scheiden. Betere scheidingsresultaten en lagere kosten. Maar waarom dan niet?
Het probleem is Avalex. Wassenaar is gebonden aan Avalex.
Avalex is te klein en heeft te weinig financiële middelen om te investeren in scheiden achteraf.

In de ogen van HartvoorWassenaar moet Avalex verkocht worden aan een echte grote professionele afvalverwerkingsonderneming. En als de 5 andere gemeentes die eigenaar zijn van Avalex dat niet willen, dan moet Wassenaar uit Avalex stappen.

Dan kun je de Wassenaarse afvalophaal laten doen door een van die grote professionele afvalverwerkingsondernemingen. Betere service en tarieven die 20-30% lager liggen.
Maar HartvoorWassenaar gelooft niet dat de huidige coalitie echte beslissingen zal nemen. Dus leggen we het u voor bij de verkiezingen.

Binnenkort zal HartvoorWassenaar een motie indienen om de rest van de raad op te roepen de maatregel voorlopig niet uit te voeren. Het is mogelijk om de service zoals die nu is te behouden. Zonder hogere tarieven.

HartvoorWassenaar, Henri Hendrickx
Voor een dorp in balans.