dinsdag 28 september 2021

P Politiek

HartvoorWassenaar en Voorschoten

Wassenaar - We respecteren de bewoners van Voorschoten en we respecteren de zelfstandigheid van Voorschoten. Wij zouden willen dat Voorschoten onze zelfstandigheid net zo respecteert. Maar dat is niet zo. De VVD van Voorschoten heeft met een persbericht bekend gemaakt dat ze een fusie met Wassenaar wil onderzoeken. HartvoorWassenaar is zeer geschokt, maar niet verrast. We hebben al veel signalen gekregen die aangeven dat achter de schermen gepoogd wordt Wassenaar en Voorschoten bij elkaar te brengen.

Dit was voor HartvoorWassenaar ook de reden om onlangs een spoedraadsvergadering bij elkaar te roepen. Het doel was om alle activiteiten van de gemeente betreffende een fusie te stoppen. De landelijke partijen in Wassenaar omschreven dit als een storm in een glas water. We werden zelfs “localo’s” genoemd. In relatie tot het onderwerp zelfstandigheid zijn we daar zeer trots op.

Maar wat is er aan de hand:

1. Voorschoten zit door beleid uit het verleden financieel heel moeilijk.
2. Als een gemeente in zo’n positie komt, dan gaat de provincie de mogelijkheid van een fusie met een andere gemeente bekijken . Zo zouden dan kosten bespaard worden en krijgt het beter bestuur.
3. Toevallig en tegelijkertijd is er onder leiding van de Gemeente Leiden een regiovisie ontwikkeld. Deze visie betreft de gemeentes Leiden, Oegstgeest, Leiderdorp, Zoeterwoude en Voorschoten. Voorschoten staat achter deze regiovisie. Dit betekent dat er heel nauw samengewerkt gaat worden. En inmiddels wordt al gesproken over fusie van deze gemeentes.
4. En nu wordt de VVD in Voorschoten zenuwachtig. Ze realiseren zich heel goed dat Voorschoten, mede door haar zwakke financiële positie, niet ontkomt aan een fusie. Maar met Leiden? Dat D66 bolwerk? Liever niet. Dan maar met Wassenaar.
5. En dus wordt ineens op alle fronten meer samenwerking met Wassenaar gezocht. In Wassenaar wordt het genoemd: Beter samenwerken met Voorschoten om onze zelfstandigheid te kunnen behouden. Dat een fusie met Voorschoten dan onvermijdelijk wordt, of nog erger? Nee, dat zal nooit gebeuren, toch?

HartvoorWassenaar is van mening dat als Leiden de reddende hand uitsteekt naar Voorschoten, we ons daar niet mee moeten bemoeien. Dat is tussen Leiden en Voorschoten. En als je je er wel mee bemoeit, wordt je ineens betrokkene, en loop je allerlei risico’s. In deze situatie moet Wassenaar afstand houden.
Ook geeft het weer eens aan, dat als je niet financieel zelfstandig bent, anderen gaan vertellen wat je moet doen.

Wij staan pal voor een zelfstandig Wassenaar.

HartvoorWassenaar, Henri Hendrickx
Voor een dorp in balans