maandag 03 oktober 2022

P Politiek

HartvoorWassenaar en “Omgekeerd Inzamelen”: We willen het niet!!!!

Wassenaar - HartvoorWassenaar heeft als enige partij tegen “omgekeerd inzamelen” gestemd, omdat wij het nieuwe systeem totaal onaantrekkelijk voor ons Wassenaarders vinden.
Geen tariefsverlaging, minder service (meer zelf wegbrengen en maar eens in de twee weken wordt opgehaald) en ongemak (extra bak thuis).

Nu vrijwel iedereen in Wassenaar een brief heeft gehad over wat bij hun gaat veranderen, wordt het duidelijk.
Wie we ook spreken, bijna niemand heeft een goed woord over voor de “nieuwe” afvalophaalservice. Ouderen vinden het zelf wegbrengen lastig, en gezinnen met (jonge) kinderen zullen vaak met (veel) restafval naar een inzamel punt moeten lopen.

En wat levert het op: Het scheiden door de Wassenaarders levert de gemeentekas waarschijnlijk €100.000 per jaar op. Dat is alles.
De extra opbrengst (voor de gemeente) weegt niet op tegen ons ongemak.

Maar wat nog niet verteld wordt is dat de gemeente opdraait voor de kosten van de inzamelpunten. Wij becijferen dat we waarschijnlijk tot € 2 miljoen (niet in de begroting) moeten investeren in inzamelpunten voor restafval. Plus jaarlijkse onderhoudskosten. De rekening ervan komt uiteindelijk toch bij de Wassenaarder terecht en dus wordt het hele verhaal nog duurder.

Maar ook: De milieuvervuiling neemt toe omdat meer kilometers gereden gaan worden voor de inzameling van afval. Door Avalex en door de Wassenaarder.

Dus:

• Tarieven gaan niet omlaag
• Opbrengsten van de herwonnen “grondstoffen” zijn heel beperkt
• Service neemt af en ongemak neemt toe
• We krijgen nog extra kosten voor de inzamelpunten
• We krijgen tientallen lelijke inzamelpunten verspreid over het dorp
• Het milieu wordt extra belast door meer kilometers

Er zijn gemeentes, zoals Rotterdam, waar het omgekeerd inzamelen is ingevoerd. Men is er van teruggekomen, omdat bewoners het niet willen.
Het afval wordt nu in de afvalcentrale gescheiden (achteraf). Betere scheiding en het levert meer op. En het is vooral gemakkelijker voor de inwoners.

Maar Avalex (eigendom van o.a. Wassenaar,Delft,Rijswijk,Leidschendam-Voorburg) kan dit niet. Dus moeten de inwoners het zelf doen.
En dat terwijl we al de hoogste afvaltarieven van Nederland hebben.

HartvoorWassenaar heeft een motie in de Raad gebracht. Gevraagd wordt om de afvalophaalservice zoals die nu is te blijven uitvoeren, niet over te gaan naar het nieuwe systeem en betere opties te onderzoeken.

We zijn zeer benieuwd welke andere partijen onze motie zullen ondersteunen. Zij zullen hun standpunt moeten omkeren. Kijken wie moedig genoeg is.

Volgende week leggen we de problemen van Avalex uit, en waarom het de Wassenaarder zo veel kost.

HartvoorWassenaar, Henri Hendrickx
Voor een dorp in balans