zondag 17 oktober 2021

P Politiek

Burgemeester Jan Hoekema vertrekt per 15 januari 2017

Wassenaar - Burgemeester Jan Hoekema en de raad van de gemeente Wassenaar maken bekend dat zij na ampel beraad tot de conclusie zijn gekomen dat er onvoldoende basis is voor een voortzetting van een vruchtbare samenwerking.

In verband daarmee heeft de burgemeester de minister van BZK verzocht hem per medio januari 2017 eervol ontslag te verlenen. De burgemeester zal tot 15 januari 2017 zijn wettelijke taken en een aantal externe en ceremoniële taken blijven uitoefenen.