vrijdag 16 april 2021

S Sport

Algemene leden vergadering bij S.V. Wassenaar

Wassenaar - Afgelopen maandag, 28 november, vond de jaarlijkse algemene ledenvergadering van SV. Wassenaar in onze kantine plaats. De betrokkenheid van de leden bij onze club bleek weer eens groot getuige de hoge opkomst. Tijdens de bijeenkomst werd o.a. het afgelopen boekjaar besproken en keek men vooruit naar het komende seizoen. De verwachtingen zijn bij zowel de honk/softbal als het voetbal wederom hoog gespannen.

Een ander belangrijk punt op de agenda was de wisseling van de wacht binnen het bestuur. Na jarenlang de club te hebben geleid besloten Jan Boerefijn (voorzitter) en Patrick van Beelen (secretaris) om het stokje door te geven. Ook Richard Bignel (algemeen bestuurslid) legde zijn functie neer. We willen alle drie hartelijk danken voor hun inzet, toewijding en verdiensten voor de club.

De plekken die zij gedrieën achter laten zijn ingenomen door enthousiaste vrijwilligers. David van Veen is met ingang van deze ALV de nieuwe voorzitter van SV. Wassenaar. Ook Jurrie Krosse (secretaris) en Albert van Biezen (algemeen bestuurslid) nemen plaats in het nieuw gevormde bestuur. Samen met de leden en vele vrijwilligers zal het bestuur er alles aan doen om de club van een mooie toekomst te voorzien. De ALV wenst hen daarbij veel succes en wijsheid.

Het bestuur wil op zijn beurt iedereen hartelijk danken voor hun komst.