maandag 06 december 2021

P Politiek

CDA omarmt burgerinitiatief nieuwe parkeerterrein aan Dr. Mansveltkade

Wassenaar - Het CDA Wassenaar vindt dat er waar mogelijk volop gebruik moet worden van burgerinitiatieven. Dit vormt de kern van een vitale maatschappij met betrokken inwoners. Bovendien kunnen er op die manier gewoon hele mooie plannen worden gerealiseerd. Een goed voorbeeld van een succesvol burgerinitiatief is het op donderdag 24 november feestelijk geopende nieuwe parkeerterrein aan de Dr. Mansveltkade.

We schetsen kort hoe dit initiatief tot stand is gekomen. Het idee is geboren tijdens een Nieuwjaarsreceptie bij Blauw Zwart. Vervolgens is er een Mansvelt Comité opgericht. Hieraan namen WiIlem Lely (Golfclub Rozenstein), Leo Kroon (Architect), Jos Schoorl (hovenier) en Annelies Groenewegen (Comité Oostdorp Leeft!) deel. Dit comité heeft voortdurend overleg gevoerd met wethouder Bert Doorn. De gemeente heeft het plan in samenspraak met het Mansvelt Comité verder ontwikkeld en uitgevoerd. Ook de gemeenteraad is goed op de hoogte gehouden. Daarnaast zijn er diverse informatieavonden georganiseerd. Daar is zo goed mogelijk geluisterd naar de wensen en suggesties van alle aanwezigen en geïnteresseerden. Tot slot heeft al dit overleg niet geleid tot een overschrijding van het budget. Sterker nog, de realisatie is gewoon binnen het budget gebleven.

Deze werkwijze smaakt naar meer. Nu wordt er door de initiatiefnemers gekeken op welke wijze de rest van het gebied in een tweede fase kan worden ontwikkeld. Groot voordeel hiervan is dat alle contacten nu gelegd zijn. Er leven nog veel ideeën. Zo wordt er nagedacht over een App om samen evenementen af te stemmen. Het CDA Wassenaar kijkt uit naar de realisatie van dergelijke nieuwe ideeën!