vrijdag 03 juli 2020

P Politiek

CDA Wassenaar vraagt Avalex om meer maatwerk

Wassenaar - “Het algemeen bestuur van Avalex heeft een nieuwe tariefstructuur vastgesteld voor het inzamelen en verwerken van afval.” Met deze zin meldt Avalex op haar website dat de nieuwe tarieven per 2017 zijn vastgesteld. De tarieven voor de inwoners van Wassenaar gaan hierdoor omlaag. Deze tariefsverlaging kent twee oorzaken. Ten eerste heeft de gemeenteraad in september besloten om het huisvuil nog meer gescheiden te gaan inzamelen. Afval wordt een grondstof en brengt meer op. Ten tweede kan door beter scheiden aan de bron het wekelijkse ophalen van het huis- en tuinafval naar elke twee weken. Ook door de verlaging van de frequentie kunnen de tarieven omlaag. En wordt een tweede groene en/of zwarte bak voor de inwoners goedkoper.

Het CDA Wassenaar is blij met deze tariefsverlaging. Toch heeft CDA praktische bedenkingen bij de uitvoeringsplannen van Avalex. Zij bieden namelijk helaas niet het maatwerk dat de gemeenteraad in september dit jaar heeft vastgesteld. In de raadsvergadering van 12 december a.s. zal de fractie van het CDA hier verdere vragen over stellen. Het CDA verwacht dan bevestiging van de toezegging door Leo Maat wethouder in de afgelopen commissie vergadering. Dit betreft de volgende punten:
• Blijft het voor inwoners met grote tuinen mogelijk om wel wekelijks het tuinafval op te laten halen?
• Wat zijn de mogelijkheden om een blauwe papierbak te weigeren?
• Het CDA Wassenaar vindt, net als de wethouder, dat een wijk ervoor moet kunnen kiezen om het afval wekelijks op te laten halen. Kan dit zonder extra kosten voor andere inwoners?
• Inwoners worden door Avalax verplicht om te wennen aan papierscheiding. Dit is volgens Avalex “de grootste verontreiniging” van het huisvuil. Het CDA
Wassenaar begrijpt deze urgentie. Kunnen alle inwoners echter wel verplicht worden om een blauwe opslagbak af te nemen?

Wassenaarse Slag LIVE

Populair Nieuws

Meld u aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief