maandag 01 juni 2020

P Politiek

Nieuw Bestuur HartvoorWassenaar

Wassenaar - Op 8 december 2016 hebben de leden van HartvoorWassenaar een nieuw bestuur voor HartvoorWassenaar gekozen. Op de foto (op het bordes van het Raadhuis) het bestuur met van links naar rechts:

Hans Mulder Burgerraadslid
Erik Sipkema Voorzitter
Henri Hendrickx Raadslid
Peter Knijnenburg Secretaris
Marcel Runderkamp Penningmeester
Evert Romeyn Lid
Ber Wesselingh Lid

Op korte termijn verwachten we het bestuur nog te zullen uitbreiden met twee vrouwelijke leden. HartvoorWassenaar heeft dan een breed en evenwichtig bestuur met mensen die met hun benen in de Wassenaarse samenleving staan.

HartvoorWassenaar heeft 4 doelstellingen:

• Zelfstandigheid van Wassenaar. Samengaan met een andere gemeente biedt Wassenaar niets en heeft geen meerwaarde voor de Wassenaarders.
• Een groene gemeente, te beginnen bij de “groene gracht” die om Wassenaar ligt.
• Goed bestuur, zodat Wassenaarders kunnen vertrouwen dat hun belangen goed gewaarborgd zijn.
• Respect voor iedere burger. In de omgang van het gemeentebestuur komen de Wassenaarders op de eerste plaats, vóór de belangen van het Bestuur.

HartvoorWassenaar is een serieuze en stevige lokale partij, die geen bindingen heeft met landelijke partijen. Daardoor komt de Wassenaarse samenleving op de eerste plaats en niet de uitvoering van landelijk beleid.

HartvoorWassenaar zegt wat ze denkt en doet wat ze zegt. Hierover communiceren we zo goed als mogelijk met de Wassenaarders.
Bij alle overwegingen bij beslissingen in de raad hanteren we 3 uitgangspunten:

• Komt het ten goede aan de Wassenaarders
• Wordt Wassenaar er beter van
• Willen de Wassenaarders dit.

Met dit team zijn we begonnen met de voorbereidingen van de verkiezingscampagne in maart 2018.

We zullen er zijn!!

HartvoorWassenaar, Erik Sipkema, voorzitter.
Voor een dorp in balans.

Wassenaarse Slag LIVE

Populair Nieuws

Meld u aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief