q Harrie van der Hagen, ecoloog Dunea over Onze duinen: beheer en monitoring - Wassenaarders.nl Skip to content

Harrie van der Hagen, ecoloog Dunea over Onze duinen: beheer en monitoring

15 januari 20172 minute read

Wassenaar – Natuurlezing op donderdag 26 januari 2017 georganiseerd door de natuurverenigingen KNNV Den Haag en IVN Den Haag. Welke Hagenaar houdt niet van de duinen? Bezoekers bemerken dat er de laatste jaren het nodige verandert in deze mooie natuurgebieden. Ingrepen als begrazing door runderen en paarden, het verwijderen van bomen en struiken, waardoor open zandvlaktes ontstaan, en het openbreken van de zeereep met zg. kerven zijn opvallende zaken. Wat is het doel van deze ingrepen?

Dunea, producent van ons drinkwater, is tevens de beheerder van bijna alle duingebieden tussen Monster en Katwijk. Zij richten zich met name op het behoud van de zg. grijze duinen, de duingraslanden achter de zeereep. Deze hebben een soortenrijke begroeiing met laagblijvende planten, grassen en (korst)mossen. Maar verzuring en bemesting bedreigen deze duinen, dus voor duurzaam behoud van dit habitat is het van belang dat er zand instuift. Zonder deze dynamiek neemt de kans op veroudering van de vegetatie en het dichtgroeien met struiken toe.
Harrie van der Hagen, ecoloog en werkzaam bij Dunea, licht in deze lezing het doel en effect van deze acties toe. Hij vertelt tevens waarom het nodig is om d.m.v. monitoring van de flora en fauna de vinger aan de pols te houden.

De lezing begint om 20.00 uur en eindigt om 22.00 uur en vindt plaats in het Milieu educatie centrum in het Zuiderpark, Anna Polakweg 7, Den Haag.
Toegang voor leden IVN en KNNV gratis, voor anderen € 2,-

Milieu educatie centrum in het Zuiderpark: ingang Vreeswijkstraat naast snackbar Het Hapje, Anna Polakweg 1. Direct 1e hek rechts. Aan de rechterkant is de stadsboerderij, aan de linkerkant vindt u het Milieu educatiecentrum. Bereikbaar met bus 25 en 26, halte Vreeswijkstraat. RR 4 en 6, halte Monnickendamplein, 10 minuten lopen.
Organisatie: IVN www.ivndenhaag.nl en KNNV www.knnv.nl/afdeling-den-haag

Tags

Harrie van der HagenIVNWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top