Skip to content

PvdA: Geld voor minima gericht besteden

23 januari 20172 minute read

Wassenaar – Het Rijk heeft vorige maand aan de gemeente Wassenaar een bedrag van € 104.517,– per jaar beschikbaar gesteld voor de bestrijding van armoede onder kinderen. Dit geld komt bovenop het budget dat nu al beschikbaar is voor het minimabeleid. Het moet ‘in natura’ verstrekt worden, dat wil zeggen dat er aan gezinnen geen geld verstrekt wordt, maar dat de kinderen in aanmerking komen voor bijvoorbeeld bonnen voor bijvoorbeeld nieuwe kleding, het behalen van een zwemdiploma of een verjaardagsbox van de stichting Jarige Job.

Het minimabeleid is tot nu toe bestemd voor mensen met een inkomen tot 110% van de bijstandsnorm. De Partij van de Arbeid heeft in de Wassenaarse gemeenteraad in november een motie ingediend om ook gezinnen met een inkomen tot 130% van de bijstandsnorm en gezinnen die in een schuldhulpverleningstraject zitten, in aanmerking te laten komen voor deze regeling. Die motie is unaniem aangenomen.

De bijdrage van het Rijk is niet ‘geoormerkt’, dat wil zeggen dat het geld ook voor andere zaken gebruikt kan worden. De PvdA wil dat het extra geld uitsluitend besteed wordt aan de doelen waarvoor het bestemd is en heeft daarvoor een motie ingediend.

Het college van B&W gaat bezien hoe de uitkeringen van het Rijk het best opgenomen kan worden in het minimabeleid. Het ziet ernaar uit dat de gemeenteraad na het voorjaar daarover een besluit zal nemen.

Tags

MinimaPvdAWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top