Skip to content

WatWassenaarWil: Den Deijl verdient beter dan sloop!

13 februari 20172 minute read

Wassenaar – Aan de Commissie Ruimte en Economie heeft het college twee van de negen door projectontwikkelaars en particulieren ingebrachte inrichtingsplannen voor Den Deijl voorgelegd. Deze houden sloop van het historische restaurant Den Deijl en het huisje He He (uit 1881) in. Bovendien voorziet in één plan in een hoge massale bebouwing van deze hoek (inclusief nieuwbouw voor de Mercedesgarage). De andere plannen, waaronder restauratie- en ontwikkelingsvoorstellen, werden niet voorgelegd aan de commissie. Zij zouden niet goed onderbouwd zijn. Sloop en nieuwbouw zou de enige haalbare oplossing zijn om Den Deijl te ontwikkelen.

Maar aan de opdracht van de Raad om met particulieren te komen tot realiseerbare plannen voor restauratie en ontwikkeling van den Deijl werd niet voldaan.

Huize den Deijl en He He zijn al meer dan 130 jaar beeldbepalend voor de entree van Wassenaar en dienen daarom volgens de Raad gespaard te blijven. Draagvlak voor sloop en grootschalige bebouwing ontbreekt totaal in de buurt. Tijdens de commissie bleek dat de buurt nauwelijks is geinformeerd en niet betrokken bij de selectie van de voorstellen.

De geschiedenis van Den Deijl is veelbewogen. Nadat een projectontwikkelaar vele jaren het onderhoud van de 2 panden achterwege liet, heeft de gemeente Wassenaar de grond teruggekocht en vervolgens particulieren uitgenodigd met plannen te komen.

Gelukkig heeft de commissie hier voorlopig een stokje voor de sloopplannen gestoken en het college gevraagd de andere plannen voor te leggen. Een van de restauratieplannen komt van de huidige huurder, die een serieuze financier heeft gevonden. Dat plan verdient nader onderzoek.
WatWassenaarWil steunt de VVD om de huidige aanpak te stoppen. Wij willen een zorgvuldige vergelijking van alle plannen voor Huize Den Deijl. Met een goede inbreng van omwonenden en belanghebbenden.

Zien wij weer de lakse houding van de gemeente t.o.v. historische panden ? Is er al daadkrachtig actie genomen jegens huize Ivicke, dat door de eigenaar zwaar verwaarloosd wordt ? WatWassenaarWil heeft daar om gevraagd, maar tot nu toe niets vernomen van het college.
Eigenaren van historische gebouwen, die hun panden bewust verwaarlozen, moeten worden aangepakt. Verpaupering van onze gemeente en sloop van monumenten of beeldbepalende panden moeten we voorkomen en niet belonen met vergunningen voor sloop en nieuwbouw.
Dat geldt ook voor Den Deijl. Want weg is weg !

Fractie Wat Wassenaar Wil

Boet Derks

Tags

Huize Den DeijlWassenaarWWW
Gerelateerde artikelen
Back To Top