Skip to content

Gemeentelijke legpenning voor de heer van Deursen

18 april 20172 minute read

Wassenaar – Donderdag 13 april heeft burgemeester Aptroot de gemeentelijke legpenning uitgereikt aan de heer A.T.M. van Deursen. Vanwege de broze gezondheid van de heer Van Deursen vond de uitreiking plaats in huiselijke kring bij de heer Van Deursen thuis. De heer Van Deursen ontving de gemeentelijke legpenning als dank en blijk van waardering voor zijn maatschappelijke betrokkenheid voor de buurt en de Wassenaarse gemeenschap.

Buurtvereniging Horst en Duin
De heer van Deursen is één van de initiatiefnemers voor de oprichting van de buurtvereniging Horst en Duin in 2012 en actief bestuurslid. Sinds najaar 2014 worden er culturele bijeenkomsten georganiseerd door de Cultuur Club, eveneens een initiatief van de heer Van Deursen. Doel van de De Cultuur Club is om de geschiedenis en het culturele erfgoed van de wijk te bewaken en te delen met anderen.

Ursula-kliniek
De heer Van Deursen heeft een passie voor zijn vak als elektricien. Voor de Ursula-kliniek heeft hij veel technische projecten begeleid. Maar ook buiten werktijd was hij actief voor de kliniek en de medewerkers die op het terrein woonden. Bij calamiteiten kon men altijd een beroep op hem doen en menig klusje voerde hij na werktijd uit. Daarnaast was hij jarenlang lid van de OR, personeelsvereniging en koster en lector voor de kapel.

Koster en lector
De heer van Deursen was lector en koster in de kapel van de Ursulakliniek en later de Goede Herder Kerk. Ook was hij lid van de liturgiecommissie en afgevaardigde in het Bestuur van de Wassenaarse Raad van Kerken.

Tags

LegpenningVan DeursenWassenaar
Gerelateerde artikelen
In De Spotlight: Asielkat Ziva
Back To Top