Skip to content

WatWassenaarWil en de Warenar

2 mei 20172 minute read

Wassenaar – Er is veel geschreven over de Warenar. Maar hoe zit dat precies ? Gaat de Warenar dicht en wordt zij verkocht ? Dat is een optie voorgesteld door het college. Maar de raad, moet daarover een besluit nemen. Daarbij zijn er twee te onderscheiden zaken die van belang zijn 1. het gebouw 2. de culturele activiteiten.

Veel gemeentelijke gebouwen zijn de afgelopen jaren slecht onderhouden zoals de Paauw en de Warenar. Voor onderhoud en exploitatie voor alle gebouwen die in het bezit zijn van de gemeente zoals de Paauw, de Warenar en het van Heeckeren Huis moet een plan komen. Het accomodatiebeleid. WatWassenaarWil vindt dat er eerst een integraal accommodatiebeleid moet komen waar de totale samenhang van dit beleid en financiele gevolgen onderdeel van uitmaken voor alle bezittingen inclusief de Warenar. Dan heb je inzicht in de feiten en (on)mogelijkheden. Pas dan kan je een zorgvuldig afgewogen besluit nemen.

De discussie over de toekomst van de Warenar liep voor op de besluitvorming over het integrale accommodatiebeleid. De inhoudelijke bespreking over het integrale accommodatiebeleid zal eerst in de commissie Ruimte en Economie plaats moeten vinden.

Wat de Warenar betreft moet je ook kijken naar het nut voor de Wassenaarders. In welke behoefte voorziet de Warenar en zijn er realistische alternatieven met name voor de theateractiviteiten?. Voordat er een besluit kan worden genomen moeten alle gevolgen onderzocht worden. Feit is dat een deel van het gebouw slecht gebruikt wordt, behalve de theateractiviteiten, Het gebouw staat dus vaak leeg.

De vraag is hoe het gebruik kan toenemen en welke investeringen nodig zijn voor het opknappen van het gebouw. Een gemeente als Wassenaar zonder cultureel centrum is toch ondenkbaar. Wat ons betreft moet er alles aan gedaan worden om onze voorzieningen op peil te houden. Daarvoor moeten we kijken hoe we dat voor de lange termijn kunnen regelen.

Structurele kosten kunnen niet worden betaald uit onze reserves. De begroting moet in balans zijn. We zijn genoodzaakt om goed te kijken naar de financiële consequenties. Zeker met alle tegenvallers die we de laatste tijd hebben gehad zoals de kosten voor de Amerikaanse ambassade van meer dan een miljoen euro.

WatWassenaarWil heeft een warm hart voor de Warenar en de culturele activiteiten. Laten we beginnen met het geïntegreerde goed onderbouwde accommodatiebeleid, Pas dan kunnen we verantwoorde keuzes maken

WatWasenaarWil
Boet Derks

Tags

WarenarWassenaarWWW
Gerelateerde artikelen
Back To Top