Skip to content

Oorlogsverhalen van Wassenaarse ouderen

4 mei 20174 minute read

Wassenaar – Peter Knijnenburg is al meer dan twee jaren bezig met het voeren van gesprekken met hen die de Tweede Wereldoorlog in Wassenaar hebben meegemaakt. Op deze manier worden de oorlogsherinneringen vastgelegd en doorgegeven aan een volgende generatie zodat de verhalen en belevenissen niet verloren gaan. U kunt, als u wilt, nog steeds een gesprek met hem voeren over deze nare tijd (070-5117911).

Het is belangrijk dat ouderen hun verhaal vertellen want nu kan het nog. De verhalen hebben betrekking op gebeurtenissen in Wassenaar in de jaren 1940-1945. Verschillende ouderen hebben hem verteld over het begin van de oorlog, de schuilkelders; de onderdrukking en vervolging, de arbeidsdienst, de razzia’s, persoonsbewijzen en de distributie. Het vorderen van rijwielen, radio’s en huizen etc.etc. De bedoeling is, dat straks alle verhalen worden opgenomen in het boek: 5 mei 1945 Wassenaar is vrij. Een don k’re tijd…….maar het glijdt voorbij!
Straks gedenken we weer alle gevallenen en vieren we de 72e bevrijding.

Peter heeft al inzage gehad in verschillende dagboeken zoals van Cor van Keppel, die in 1944 werkzaamheden verrichtte in Duitsland, mevr. Schouten een onderwijzers aan de kleuterschool St.Willibrordus, zuster Fidelia van het zustershuis aan de Kerkstraat, Nelis vd Cingel, Sip Zijlstra en Adriaan Theil uit de Rooie Buurt en Gees van Barneveld, de gemeentelijke ontvanger tijdens het bewind van ‘domme Daantje’. Van Koen Groen werd waardevolle informatiemateriaal ontvangen van z’n moeder en van Toontje Oudshoorn een zeer waardevolle briefwisseling tussen een zus in Den Haag en een ondergedoken broer in Baarn.

Recent heeft hij een gesprek gevoerd met Jan Ruygrok van boerderij Nooitgedacht (door hem steevast ‘Bellesteyn’ genoemd, dat blijkens een door hem samen met mevr. Mol uitgevoerd onderzoek op juistheid is gebaseerd). Boven tafel kwamen bescheiden van z’n vader die de familie nog niet eerder aanschouwde. Een opgevouwd stukje papier bleek een gedicht, dat de familie niet eerder onder ogen was gekomen. Zijn vader schreef het gedicht in Apsberg (Duitsland) waar hij tewerk was gesteld. Peter las het gedicht voor en bij alle aanwezigen biggelden de tranen over de wangen.

Het gedicht verdiend het, dat alle lezers van de Wassenaarse Krant er kennis van nemen.

Jongens in de Vreemde
1.Jongen in Duitsland, ik kom je wat vragen
Kijk niet verwonderd, ik meen het zo goed
Ginds zal je alles alleen moeten dragen
Daar is geen ander, die wat voor je doet
Ginds sta je alleen in het wachtende leven
Ver van allen, die houden van jou
Hier zijn je dierbaren achter gebleven
Hier in het land van rood, wit en blauw
Namens hun allen schrijf ik deze woorden
Lees en bewaar het diep in je hart
Denk er eens aan als je in vreemde oorden
Heimwee mocht krijgen, moeite of smart

2.Jongen in Duitsland, misschien lig je wakker
Aan ons te denken ’s nachts in je krib
Lees dan deze woorden, misschien dat je makker
Ook ligt te peinzen met trillende lip
Denk aan je ouders, je broers en je zusjes
Als je getrouwd bent denk dan aan je vrouw
Je hebt het niet zo gezellig en knusjes
Maar ondanks alles, ze denken aan jou
Wil met je leed en je zorgen verdrinken
Gooi niet ten grabbel je eer en fatsoen
Laat niet zo vlug de moed je ontzinken
Zo iets zou je in Holland ook niet doen

3.Blijf wat je bent en laat anderen praten
Eens zal men je vragen wat of je daar deed
Dan kon je zeggen, dat heb ik gelaten
Terwille van jullie was het dat ik leed
De kus van je moeder, de hand van je vader
De zoen van je meisje, je kinderen, je vrouw
Dat is de dank, dat je nog vastberadener
Terug bent gekomen, de dank voor je trouw
Jongen in Duitsland
Toon al je fierheid, je trots en je moed
Wees, wat we allen altijd van je dachten
Een Hollandse Jongen Met Echt Hollands Bloed

L.C.J. Ruygrok

Tags

Peter KnijnenburgTweede WereldoorlogWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top