Skip to content

Algemeen Bestuur Werkorganisatie Duivenvoorde wil centrale huisvesting voor ambtenaren

14 juli 20172 minute read

Wassenaar – Het kantoorpersoneel in het gemeentekantoor van Wassenaar en één gemeentewerf in de Dobbewijk in Voorschoten. Dit is het voorstel dat het Algemeen Bestuur van Werkorganisatie Duivenvoorde binnenkort voorlegt aan het Voorschotense en Wassenaarse college en beide gemeenteraden.

Voorzitter van het Algemeen Bestuur Aptroot: “Op dit moment werken we als gemeente Voorschoten en Wassenaar samen in Werkorganisatie Duivenvoorde. De werkorganisatie moet gewoon goed draaien, zowel voor ambtenaren, bestuur als inwoners. Gebleken is dat dit veel efficiënter kan en dat we nu al een kwaliteitsslag kunnen maken met deze huisvestingsplannen. Er worden geen onnodige kosten gemaakt, simpel, sober en doelmatig is ons uitgangspunt. Als later blijkt dat beide gemeenten bijvoorbeeld zelfstandig verder gaan, kan er hoe dan ook ontvlochten worden. Er blijven twee klantencontactcentra in de beide dorpen. Daarnaast blijft het bestuurscentrum van Wassenaar gehuisvest op De Paauw. Het college van Voorschoten blijft werkzaam op het gemeentehuis in Voorschoten aan de Leidseweg.”

Portefeuillehouder P&O van het Algemeen Bestuur Bouvy: ” Medewerkers kunnen veel slagvaardiger hun werk doen als lijnen korter zijn en het personeel bij elkaar gehuisvest wordt. Daarnaast levert centrale huisvesting tijdwinst op doordat medewerkers niet langer heen en weer hoeven te reizen tussen de verschillende kantoorlocaties.”

Uit een zogenaamde businesscase is gebleken dat het kantoorpersoneel dat nu werkzaam is op verschillende locaties bij elkaar gehuisvest kan worden in het gemeentekantoor van Wassenaar. In deze businesscase is ook de bouw van één gezamenlijke gemeentewerf onderzocht.

De volgende stap is behandeling in beide colleges, die het aan de raden voorleggen. Ook zal op onderdelen advies worden gevraagd aan de ondernemingsraad van de werkorganisatie. Als beide raden akkoord gaan, is een verhuizing medio 2018 mogelijk.

Tags

AmbtenarenHuisvestingWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top