Skip to content

Restauratie Buitenplaats De Paauw

18 augustus 20172 minute read

Wassenaar – Als het aan het college van Wassenaar ligt, wordt nog dit jaar begonnen met de onderhoudswerkzaamheden voor Buitenplaats De Paauw. De buitenkant van het gebouw is in dusdanig slechte staat dat verder uitstel niet langer verantwoord is. Daarnaast heeft uitstel ook financieel gevolgen omdat de subsidie die de provincie voor deze werkzaamheden beschikbaar stelt dan komt te vervallen. Daarom heeft het college besloten de raad voor te stellen aanvullend krediet beschikbaar te stellen en nog voor het eind van het jaar met de restauratiewerkzaamheden te starten.

Positieve reacties proefvlak
In overleg met de commissie Welstand en Cultureel Erfgoed is een restauratievisie opgesteld en een proefvlak aangebracht. Het proefvlak is getoond en besproken met de commissie Welstand en Cultureel Erfgoed en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. Omdat beide instanties bijzonder positief waren over de kwaliteit van het proefvlak heeft de gemeente de plannen rondom de restauratievisie verder uitgewerkt en bij de provincie Zuid-Holland subsidie aangevraagd. Onlangs heeft de provincie laten weten een subsidie van € 500.000 euro toe te kennen. De voorwaarde die de provincie hieraan heeft verbonden is dat nog dit jaar met de werkzaamheden wordt begonnen.

Toekomstig gebruik
Ook heeft de commissie Welstand en Cultureel Erfgoed verzocht om duidelijkheid te geven over de samenhang die gewenst is voor de buitenplaats als geheel. Mede naar aanleiding hiervan heeft de gemeente een eerste verkenning uitgevoerd. Aansluitend wil het college -samen met de raad – de koers bepalen voor het toekomstig gebruik, zodat daar een besluit over kan worden genomen.

Tags

De PaauwRestauratieWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top