dinsdag 30 november 2021

R Rubrieken

Ingezonden: Burgemeester Hoekema, we zullen hem nog missen

Wassenaar - Wie nog twijfelde aan het politieke, bestuurlijke en maatschappelijke niveau waarop de vertrekkende burgemeester van Wassenaar opereerde en nog steeds actief is, zal versteld hebben gestaan van het niveau van het gezelschap dat donderdagmiddag en –avond 5 januari op het Raadhuis De Paauw bijeen was om afscheid te nemen van Jan Hoekema en, niet te vergeten, zijn echtgenote Marleen Barth. Hoogtepunt van de Nieuwjaarsbijeenkomst was uiteraard de toespraak van burgemeester Hoekema zelf: waardig, zonder enige rancune, maar voor de goede verstaander zeer duidelijk en terecht met een ovationeel applaus beloond. De komst en zeker ook de warme toespraak van minister-president Mark Rutte zal de laatste twijfelaars hebben overtuigd: Wassenaar verliest in Jan Hoekema een burgervader van een gewicht en kwaliteit die we niet snel zullen kunnen evenaren. We signaleren een pijnlijke tegenstelling tussen de allure van onze vertrekkende burgemeester en het, uhhh, niveau waarop zijn vijanden (???) de afgelopen maanden opereerden.

Hoe nu verder? Joost (of liever gezegd Jaap) mag het weten. De Commissaris des Konings zal ongetwijfeld een bekwame interim-burgemeester weten te selecteren en te (laten) benoemen. Maar wat kan die tijdelijke kracht tot stand brengen? Het ploegje raadsleden dat verantwoordelijk is voor de nu ontstane malaise zit er voorlopig nog, naar het zich laat aanzien. Des te schrijnender wordt nu de discussie over het Bestuurskrachtonderzoek, waarvan de eerste ronde voor woensdagavond 11 januari op de agenda staat van de Commissie Bestuur en Middelen. Een passage in het rapport constateert nog blijmoedig dat na bestuurlijke conflicten in eerdere jaren nu, sinds 2014, ‘een min of meer stabiele periode’ is aangebroken. Te vroeg gejuicht!

Bezien vanuit Den Haag is het ‘geval Wassenaar’ alleen met drastische maatregelen op te lossen. Wie eerst duidelijk maakt niet opgewassen te zijn tegen de ‘weelde’ van de onafhankelijkheid, de zelfstandigheid als kleine gemeente, moet niet verbaasd zijn als een andere overheid, provincie of kabinet, daar consequenties aan verbindt. Voor de inwoners van Wassenaar zal het niet zo heel veel uitmaken als we straks te boek staan als Den Haag Noord, of als het noordwestelijke deel van een nieuw te vormen gemeente Duivenvoorde, bestaande uit Leidschendam, Voorburg, Voorschoten en Wassenaar. Zo ontstaat er een echte ‘buffer’, tussen de Haagse en de Leidse agglomeratie! De inwoners (en Vrienden...) van Wassenaar, die zo gehecht zijn aan onze gemeentelijke zelfstandigheid, weten in elk geval bij wie ze moeten zijn, met hun klachten over deze dreigende ontwikkeling. In de discussies met Den Haag over de vraag ‘hoe nu verder?’ zullen we een burgemeester zoals Jan Hoekema, met zijn ijzersterke Haagse netwerk, nog missen.
Fred Sanders