maandag 25 oktober 2021

P Politiek

Charlie Aptroot waarnemend burgemeester Wassenaar

Wassenaar - De commissaris van de Koning in Zuid-Holland, Jaap Smit, benoemt met ingang van 16 januari 2017 de heer Ch. B. (Charlie) Aptroot tot waarnemend burgemeester van de gemeente Wassenaar. De heer Aptroot is 66 jaar en lid van de VVD. De heer Aptroot blijft tevens burgemeester van Zoetermeer.

Aan de burgemeester van Wassenaar, de heer drs. J. Th. Hoekema, is per 15 januari 2017 op eigen verzoek eervol ontslag verleend. De commissaris heeft, na overleg met de fractievoorzitters, besloten een waarnemend burgemeester te benoemen. Gezamenlijk is de verwachting uitgesproken dat de waarneming zal duren tot na de verkiezingen voor de gemeenteraad in 2018.

Er is gekozen de waarneming langer dan een jaar te laten duren zodat de waarnemer de tijd heeft om samen met de betrokkenen de bestuurlijke verhoudingen in Wassenaar te normaliseren. Dit moet de nieuw verkozen gemeenteraad in maart 2018 én een eventueel nieuw te benoemen burgemeester een goede start bieden.

De commissaris geeft de waarnemer daarnaast de opdracht om de komende periode tot een oriëntatie te komen op de bestuurlijke toekomst van Wassenaar. Gelet op de resultaten van de bestuurskrachtmeting zal de gemeente moeten bezien op welke wijze wordt toegewerkt naar een toekomstbestendige gemeente. De burgemeester zal hierin een aanjagende rol vervullen.

Na een gesprek met de fractievoorzitters over de strekking van de opdracht en het gewenste profiel heeft de commissaris van de Koning vervolgens de heer Aptroot voorgesteld als waarnemend burgemeester van Wassenaar. De fractievoorzitters hebben na een gesprek met de heer Aptroot ingestemd met zijn benoeming.

De heer Aptroot beschikt over ruime bestuurlijke ervaring. Van 1982 tot 1998 was hij lid van de gemeenteraad van Wassenaar. Tussen 1990 en 1996 was hij tevens wethouder in die gemeente. Van 1999 tot 2003 was de heer Aptroot lid van Provinciale Staten van Zuid-Holland waarna hij van 2003 tot 2012 lid was van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Sinds 2012 is de heer Aptroot burgemeester van Zoetermeer.