donderdag 08 december 2022

A Algemeen

Zorgpartners in Haagse regio lanceren innovatief samenwerkingsverband

Wassenaar - De Haagse regio heeft een belangrijke stap vooruitgezet in het verder versterken van de gezondheidszorg. Op initiatief van de zorgverzekeraars CZ en Menzis, de ziekenhuizen HMC (Haaglanden Medisch Centrum), HagaZiekenhuis en de huisartsen gaat de Commissie Substitutie Haaglanden (CSH) van start. Doelstelling van de Commissie is het ‘Verbeteren door verbinden’. Ziekenhuizen en huisartsen werken in dit initiatief samen om de kwaliteit van de zorg in de regio Haaglanden te garanderen door delen van de toegenomen zorgvraag te verschuiven van het ziekenhuis naar de huisarts of hulpverleners in de wijken.

Om de kwaliteit van de zorg te behouden en de zorg betaalbaar te houden, is een verschuiving van de zorg vanuit de ziekenhuizen naar de huisartsen noodzakelijk. Door het delen en verbinden van goede voorbeelden bij de verschillende (veelal kleine) initiatieven zal het tempo waarin de nieuwe werkvormen in de praktijk van de huisartsen opgepakt worden aanzienlijk versneld worden. “Wij kunnen dit gezamenlijk realiseren omdat de kwaliteit van de patiëntenzorg hierbij leidend is en we ervan overtuigd zijn dat dat dé onvoorwaardelijke bindende kracht”, is aldus Hedwig Vos, voorzitter van de HKH, de vereniging van huisartsen in de Haagse regio. De Haagse regio loopt voorop met deze aanpak.

De Commissie zal een regionale agenda opstellen waar alle bovengenoemde zorgpartners hun commitment aan geven. Zo ontwikkelt zich een regionaal programma voor verschuiven van zorg, maar met behoud van de ‘couleur locale’ van de individuele zorgpartners.

Een site met o.a. nieuws, achtergronden, meningen, ideeën voor, door en over Wassenaarders