dinsdag 28 september 2021

P Politiek

HartvoorWassenaar en ons afvalbeleid (5)

Wassenaar - Het landelijk beleid met betrekking tot ons huisafval is duidelijk: maximaal 100kg restafval jaarlijks per inwoner. Restafval blijft over na de groene bak, en nadat plastic/metalen verpakkingen, papier/karton en glas apart worden gehouden. Doel: Huisafval moet het milieu zo min mogelijk belasten en grondstoffen in afval moeten worden hergebruikt. HartvoorWassenaar is hier voor, maar niet op de manier zoals door de raad besloten. We hebben daarom, als enige in de raad, tegen het “nieuwe inzamelen” gestemd. Uiteraard zoeken we ook de oplossing. En die hebben we.

Wassenaar heeft de wettelijke plicht om huisafval af te voeren.
Hoe huisafval wordt opgehaald en over de dienstverlening beslist de gemeenteraad. Maar als Wassenaarder kun je niet kiezen: de gemeente bepaalt.
De Wassenaarders betalen hier ongeveer €3.000.000 per jaar voor. Bijna €300 per huishouden. Maar de halvering van de dienstverlening leidt echter niet tot tariefsverlaging.

Afval is heel nuttig. Als je het verbrandt komt veel energie vrij. Half Rotterdam wordt verlicht en verwarmd door het verbranden van afval. De verbrandings-gassen worden gefilterd, zodat ze nauwelijks “milieubelastend” zijn. En het as wordt verwerkt in asfalt. Heel milieuvriendelijk. Overigens, alles wat in de groene bak gaat, wordt gewoon mee verbrand. Scheiden tussen groen en grijs is zinloos.
De grondstoffen in afval kunnen meer waarde hebben dan wanneer je ze verbrandt. Vandaar het scheiden. Heel goed. Grondstoffen hergebruikt en het levert geld op. Maar we willen dit natuurlijk wel in onze tarieven terugzien.

Nu een heel belangrijk punt. In 2019 worden in Wassenaar voor het restafval ondergrondse containers geplaatst. De raad moet beslissen hoe groot de loop-afstand is tot die containers. Even goed rekenen. Stel dat de raad vaststelt dat de Wassenaarder maximaal 200m hoeft te lopen om het restafval in zo’n container te dumpen, dan hebben we minstens 350 containers nodig. Zo’n container kost € 1600 per jaar. Dus gaan de tarieven met €560.0000 omhoog. Boven op de €3.000.000 van nu. En je zult zo’n ding maar voor je deur krijgen.

HartvoorWassenaar heeft uitgebreid onderzoek gedaan. De oplossing is achteraf scheiden door de afvalverwerker. Papier en glas in de huidige verzamel-containers. En thuis één, ja één, bak voor alles.
Daar gooi je GFT en de rest in. Wekelijks ophalen. De afvalverwerker scheidt het keurig. En de tarieven gaan minstens 15% omlaag.

Voor HartvoorWassenaar is dit een van de verkiezingsonderwerpen. Over een jaar mag u beslissen. En dan lossen we ook het probleem Avalex op.

HartvoorWassenaar, Henri Hendrickx
Voor een dorp in balans.