woensdag 23 juni 2021

E Events

Govert Jan Bach - Inleiding op de Matthäus Passion

Wassenaar - Woensdagavond 1 maart, lezing, aanvang 20.00 uur NPB Lange Kerkdam 46, Toegang € 5,-. De Matthäus Passion behoort in ons land tot de meest geliefde klassieke muziek. Het staat bovenaan de ‘Hart & Ziellijst’ van Radio 4. De diverse jaarlijkse uitvoeringen zijn in ons land een gevestigde Paastraditie. Dit complex werk ontstond in de eerste helft van de 18e eeuw en ontroert nog altijd.

Bachkenner en ver familielid Govert Jan Bach zal ons handvatten aanreiken om dit meesterwerk te doorgronden. Hij gebruikt daarbij zijn luisterboek over de Matthäus Passion. Daarin gaat hij op toegankelijke wijze in op de ontstaansgeschiedenis, het wezen van de barok, de gelaagdheid van het stuk, de diverse tekstbronnen, de architectuur, de grote rol van de mystiek, de herontdekking in de 19de eeuw, de uitvoeringspraktijk, de meest recente musicologische vondsten, de hertalingen en de Matthäus Passion als Nederlands cultuurmonument.

Iedereen is van harte welkom!