dinsdag 28 september 2021

E Events

Samenwerking Voedselbank Wassenaar en Kwadraad

Wassenaar - Vanaf 20 maart 2017 zullen de Voedselbank en Kwadraad Maatschappelijk Werk een samenwerking aangaan, waarbij een nieuwe werkwijze wordt gehanteerd voor het aanvragen van een voedselpakket.

De Voedselbank werkt vanuit de visie dat het verstrekken van een voedselpakket een noodvoorziening is en geen structurele oplossing voor de aanpak van de achterliggende oorzaken van de armoede. Daarom heeft het bestuur van de Stichting Voedselbank Wassenaar besloten vanaf de start van de aanvraag om een voedselpakket te gaan samenwerken met Kwadraad Maatschappelijk Werk. Op die manier kan er direct een begin gemaakt worden met een passend begeleidingstraject waar dat nodig is.

Indien men een aanvraag wil doen voor een voedselpakket, kan men zich telefonisch aanmelden bij Kwadraad Maatschappelijk Werk via het telefoonnummer 088 900 4000. Er zal dan op de locatie van Kwadraad aan de Rijksstraatweg 324, een gesprek volgen waarbij de financiële situatie in kaart gebracht wordt. Daaruit zal blijken of men in aanmerking komt voor een voedselpakket. Om daar voor in aanmerking te komen, mag het vrij besteedbare deel van het inkomen (dus na aftrek van alle lasten) voor een éénpersoonshuishouden niet meer bedragen dan € 200,--per maand. Voor iedere persoon die daarnaast tot het huishouden behoort mag daar € 80,-- bij worden opgeteld.

Zodra duidelijk is dat de aanvrager aan de normen voor het ontvangen van een pakket voldoet, wordt de coördinator verstrekkingen van de Voedselbank daarvan op de hoogte gesteld en zal het pakket worden uitgereikt op de donderdag tussen 13.00 en 13.30 uur vanuit het gebouw Sion van de St. Jozefkerk aan de Parklaan 26. Een medewerker van Kwadraad zal daarbij vanaf 23 maart aanwezig zijn op de donderdagen dat de voedselpakketten worden uitgereikt worden.