woensdag 08 juli 2020

E Events

Haast je naar Jezus (3/3)

Wassenaar - Dit is het derde en laatste interview met een lid van de Evangelie Gemeente Wassenaar (EGW) waarin hij vertelt wat Pasen voor hem betekent. Op zondag 16 april a.s. is het Eerste Paasdag en dan organiseert de EGW een speciale paasdienst voor jong en oud met als thema ‘Haast je naar Jezus’. Een interview met Henk Tukker

Even voorstellen
Ik ben Henk Tukker, geboren en getogen in Wassenaar. Ik heb hier op school gezeten en nog altijd speel ik tennis op de Oude Eik. Ik heb veel jeugdwerk gedaan in de kerk en ik heb mijn plek gevonden in de Evangeliegemeente Wassenaar.

Aanstaande zondag spreek je over het thema ‘haast je naar Jezus’. Kun je al een tipje van de sluier oplichten?
In dit thema zit een leuke woordspeling, haas / haast je naar Jezus. De haas wijst hier natuurlijk op de paashaas die in deze periode overal wel te zien is. Maar het gaat hier om het haasten. We zijn vaak erg gehaast en druk bezig met heel veel dingen. Het is de vraag of die haast ons belemmert om gericht te zijn op de juiste dingen. Pasen is een mooi moment om hier bij stil te staan. Pasen heeft alles te maken met wat Jezus voor ons gedaan heeft. Als we ons naar Hem haasten kunnen we ons vervolgens juist onthaasten. Ik zie er naar uit om hier over te spreken.

Je hebt het over onthaasten en op de foto zie je er ook behoorlijk relaxed uit. Dat is vast niet toevallig.
Dat is uiteraard niet toevallig . Op de foto beleef ik een mooi rustmoment. Dit is een tegenstelling ten opzichte van het haasten. Wat ik mooi vind aan mijn geloof is dat ik altijd tot rust mag komen bij Jezus. Als er dingen zijn die me dwars zitten of waar ik het moeilijk mee heb, dan kan ik die altijd bij Hem kwijt. Dit is nog best lastig, omdat ik ook een gehaast leven heb en ik hier niet altijd de tijd voor neem. Zondag ga ik hier meer over vertellen.

Pasen staat steeds meer in het teken van nieuw leven, lente, paaseieren en gezellig samen zijn. Wat vind je hier van?
Pasen is natuurlijk in de lente en als je ziet dat alles weer groen wordt en er nieuw leven komt dan vind ik het wel logisch dat Pasen daar aan gekoppeld is. Ik heb er dan ook niet iets op tegen. Ik vind het wel jammer dat we de essentie van wat Pasen betekent lijken kwijt te raken. Juist Pasen is een feest van nieuw leven, omdat wij een nieuw leven mogen starten door wat Jezus voor ons gedaan heeft. Met Pasen vieren we dat Jezus is opgestaan uit de dood en Hij de gebrokenheid wegneemt en ons nieuw leven geeft. Jezus toont hiermee zijn goddelijkheid. Veel mensen zien Jezus als een goed persoon of wijze leraar die de wereld veel geleerd heeft. Ook komt Jezus voor in andere geloven. Maar met Pasen laat Jezus zien dat Hij de Zoon van God is.

Wat wil je de lezer meegeven?
Meer dan dit wil ik de lezer eigenlijk nu niet meegeven. Ik wil de lezer graag uitnodigen om te komen naar de Paasdienst op aanstaande zondag, om 10.30u in het Deijlercentrum.
Lees dit en het vorige interviews ook op www.egwassenaar.nl of volg ons op Facebook.

Wassenaarse Slag LIVE

Populair Nieuws

Meld u aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief