dinsdag 26 mei 2020

P Politiek

Wassenaarse bestuurders aanwezig bij start “Unmanned Valley”

Wassenaar - Op 20 april vond in de Theater Hangaar op voormalig vliegveld Valkenburg de bijeenkomst “Start Unmanned Valley Valkenburg” plaats met, na een inleiding door de Katwijkse wethouder van der Bent, presentaties van NLR-Netherlands Aerospace Centre (veiligheid, geluid en regelgeving), KPN (netwerken, Internet of Things en unmanned systems), TU Delft (Robotvalley en toegevoegde waarde van drones), Delft Aerial Robotics (Toekomstbeeld drones in de maatschappij) en de Stichting Unmanned Valley (overzicht huidige stand van zaken waaronder het testterrein voor de ontwikkeling drones en andere unmanned devices op Valkenburg). Vervolgens demonstraties van diverse typen drones.

Uit de presentaties bleek dat internet, drones en unmanned devices steeds belangrijker worden op allerlei terreinen zoals aardobservatie/ landbouw, medicijnen en pakjes afleveveren, inspecties van hoge objecten zoals windmolens en bruggen, drones met nood apparatuur aan boord zoals een AED, apparaten via het Internet of Things aan elkaar gekoppeld worden voor de meest uiteenlopende doeleinden en nog veel andere toepassingen. Benodigde sensoren en robotica zullen een steeds snellere ontwikkeling ondergaan. Nederland, dat nu op deelterreinen een leidende positie heeft in de wereld, moet niet achterblijven. Een goede ruime teststlokatie is voor het behoud van onze positie een must.
Inmiddels is op Valkenburg een bedrijf al actief met het ontwikkelen van drones en sensoren.

Voor de testlokatie is veel belangstelling vanuit het bedrijfsleven en universiteiten, mede om de zeer gunstige ligging vlak bij ESTEC en de meest betrokken universiteiten en vrije uitloop naar zee. Nu werken er ca 80 mensen, men verwacht een groei tot wel 2000 hoogwaardige banen. Katwijk en Leiden verwachten veel van Unmanned Valley. Katwijk en de Provincie hebben aangegeven Unmanned Valley te willen bevorderen.
Vertegenwoordigers van de Provincie waaronder de CdK, gemeenten, universiteiten en bedrijven namen deel aan de bijeenkomst.
Vanuit Wassenaar waren aanwezig wethouder Leo Maat en de raads- en commissieleden Henri Smirren, Dorine Nieuwzwaag, Norga Simons, Monique van Deursen en Boet Derks.

(Boet Derks)

Wassenaarse Slag LIVE

Populair Nieuws

Meld u aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief