maandag 03 oktober 2022

A Algemeen

Lintjesregen 2017: burgemeester Aptroot reikt elf koninklijke onderscheidingen uit

Wassenaar - Op woensdag 26 april reikt burgemeester Ch. Aptroot tussen 11.30 en 13.00 uur ter gelegenheid van de Algemene Gelegenheid 2017 elf koninklijke onderscheidingen uit aan de volgende personen in Raadhuis De Paauw in Wassenaar.

De heer J.T. (Jan) Bestebreurtje (78 jaar)
De heer Bestebreurtje heeft zijn sporen verdiend in de koffiebranche. Als koffiehandelaar is hij zeer begaan met de leefomstandigheden van de boeren in koffieproducerende landen en heeft hij veel initiatieven ondersteund om de situatie van koffieboeren en hun werknemers te verbeteren. De heer Bestebreurtje heeft zich gedurende zijn gehele werkzame leven zeer succesvol ingezet voor het verbeteren van handelsbetrekkingen tussen Nederland en Latijns Amerika. Als voorzitter van het Netherlands Latin American Business Counsel heeft hij vele Nederlandse ondernemers gesteund en geïnspireerd om Latijns-Amerika als waardevolle handelspartner te zien. Zijn onvermoeibare inzet voor het beleidsvoornemen “from aid to trade” heeft hij in Colombia uitgewerkt tot een innoverend concept voor handelsbevordering: Het Holland House in Bogota. In 2013 opgericht en geopend door Koning Willem Alexander.
Daarnaast is de heer Bestebreurtje al twaalf jaar lid van de Debman Foundation, een vermogensfonds dat mensen in nood ondersteunt met ontwikkelingsprojecten. Tevens is hij adviseur van Hogares de Corazon, een maatschappelijke organisatie die voor- en naschoolse opvang organiseert voor kinderen in Zuid-Bogota en adviseert hij diverse organisaties in de koffiebranche.
De heer Bestebreurtje wordt benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer H.J. (Herman) de Bruijn (71 jaar)
De heer De Bruijn heeft een indrukwekkende staat van dienst wat betreft zijn verdiensten voor de Wassenaarse gemeenschap: voor de lokale politiek, de plaatselijke voetbalclub, Stichting Gehandicapten Wassenaar, de Voedselbank en het Brandweermuseum. De liefde voor de PvdA begon in 1965 in zijn geboorteplaats Giessendam, waar hij de jongste lijsttrekker was. Voor de PvdA afdeling Wassenaar is hij meer dan vijftig jaar actief als vrijwilliger en bestuurslid en lange tijd ook als penningmeester.
De heer De Bruijn was bestuurslid en penningmeester van de voetbalvereniging Blauw-Zwart en vanaf 1999 penningmeester van de Club van Honderd. De “Vrienden van het Brandweermuseum” en de Voedselbank kunnen ook op zijn inzet rekenen.
Voor de Stichting Gehandicapten Wassenaar is de heer De Bruijn vanaf 2011 initiatiefnemer en organisator van de jaarlijkse scootmobiel-tocht.
In 2015 werd hij door de Vrijwilligerscentrale Wassenaar uitgeroepen tot “vrijwilliger van het jaar”.
De heer De Bruijn wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer B.W. (Bastiaan) Donk (76 jaar)
Vanaf 2003 is tandarts Donk op charitatieve basis betrokken bij het verlenen van tandheelkundige hulp aan kinderen in Kenia. In 2008 richtte hij samen met collega Snoep de Stichting Dutch Dental Care op met het doel het leveren van curatieve en preventieve tandheelkundige hulp in ontwikkelingslanden en het realiseren van onderwijs voor tandheelkundige medewerkers. Met de fondsen van deze Stichting zijn twee klinieken in Kenia gevestigd, waar de bevolking zich tegen een gering bedrag kan laten behandelen.
Lang voor deze tijd, in 1969, was de heer Donk vier jaar bestuurslid en vicevoorzitter van de Haagsche Hockey vereniging HDM. In 2007 werd de heer Donk door de HDM als voorzitter benoemd van Golf Duinzicht in Den Haag. Tot aan zijn afscheid in 2015 heeft hij zich gewijd aan de verdere ontplooiing van de club en de verbetering van de baan, clubhuis en overige faciliteiten. Hij is nog steeds actief voorzitter van de baancommissie.
Daarnaast is de heer Donk al zestig jaar een enthousiaste en succesvolle fokker van duiven en lid van de Koninklijke Nederlandse Vereniging Avicultura, waar hij ook voorzitter was en internationaal keurmeester.
De heer Donk wordt benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Mevrouw L.S.M. (Loes) van Gestel-Monchen (77 jaar)
Mevrouw Van Gestel-Monchen is na 33 jaar nog steeds actief als vrijwilligster voor de Wassenaarse gemeenschap, met name voor de Parochie H. Augustinus (voorheen Sint Jozef). Zij was de eerste vrouwelijke coördinator Lectoren en lid van de stuurgroep Liturgie. Zij maakte tien jaar deel uit van het parochiebestuur en gedurende die tijd organiseerde zij ook de avondwake. Vanaf 1985 voert zij het parochiesecretariaat. Samen met haar man heeft zij zich ingezet voor de stichting “Wassenaar helpt Polen”. Toen Polen in 2004 lid werd van de EU is de stichting ontbonden. De schilderclub voor de bewoners van het appartementencomplex De Peppel is haar initiatief. Ook voor het woon- en zorgcentrum Duinstede is zij een gewaardeerd vrijwilliger.
Mevrouw Van Gestel-Monchen wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Mevrouw A.L.C. (Jeanne) de Hoog-van Steen (75 jaar)
Vanaf 1984 voerde mevrouw De Hoog-van Steen tien jaar lang het secretariaat voor de jeugdcommissie van RKSV Blauw-Zwart in Wassenaar. Zij was medeoprichter van het gehandicapten-voetbal en organiseerde toernooien en vriendschappelijke wedstrijden tegen buitenlandse clubs. Zo raakte zij betrokken bij een groot jubileum-marathon voetbaltoernooi. De opbrengst ging naar de opvang van zwerfjeugd van pater Gijsen in Brazilië. Er was meer hulp nodig en de Stichting Run for Rio werd opgericht; zij was de eerste penningmeester.
Daarnaast is zij actief in de evenementencommissie van de Federatie Wassenaarse Ouderen en sinds 2018 voorzitter. Ook na haar pensionering is mevrouw De Hoog-van Steen doorgegaan met vrijwilligersactiviteiten voor de Stichting Wassenaarse Zorg verlening (SWZ) in het Sophieke Huis. Wandelen is haar grootste hobby en zo betrekt zij ouderen en mindervaliden bij wandelevenementen, zoals de wandel- en de rolstoeldriedaagse.
Mevrouw De Hoog-van Steen wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Mevrouw E.J. (Ellen) Klaver-Asscheman (63 jaar)
Op internationaal gebied heeft mevrouw Klaver zich tien jaar lang, waarvan de laatste zes jaar belangeloos, ingezet voor de Stichting Österreich Kultur und Wirtschaft (ÖKW), de organisator van het Wiener debutantenbal in Nederland. Zij was tevens secretaris, bouwde een indrukwekkend netwerk op en bracht jonge debutanten in contact met de cultuur van beide landen. Naast het werven en opleiden van jonge debutanten richtte zij ook het oud-debutantencomité op en droeg zo bij aan de verdieping van de betrekkingen tussen Nederland en Oostenrijk. In november 2016 ontving mevrouw Klaver uit handen van de Oostenrijkse ambassadeur een hoge onderscheiding, het “Goldene Verdienstzeichen der Republik Österreich “ voor haar verdiensten voor de betrekkingen Nederland–Oostenrijk en haar inzet voor het Weense Debutanten Bal.
Ook voor de gemeente Wassenaar is mevrouw Klaver al tientallen jaren actief als vrijwilliger, o.a. als lid van diverse commissies van de WZK Wassenaar, lid van het bestuur van de PCOW, secretaris en vicevoorzitter van Van Wassenaar van Obdam Scouting, bestuurslid en voorzitter van de wijkvereniging Groot van Polanen en vele andere organisaties.
Mevrouw Klaver-Asscheman wordt benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer M. (Maarten) Ouwens (78 jaar)
Gedurende 28 jaar was de heer Ouwens lid en voorzitter van de Commissie Beroep en Bezwaarschiften van de Gemeente Nieuwerkerk aan den IJssel.
De inzet voor de maatschappij begon voor de heer Ouwens in 1970 als ouderling en scriba in de
gereformeerde kerk Rotterdam-Zuid en Krimpen aan den IJssel. Van 1993-1998 was hij voorzitter van het
college van Beheer Nederlands Hervormde Kerk en de Gereformeerde Kerk Vlaardingen. Voor de gemeente Wassenaar zette hij zich in als secretaris van het schoolbestuur Protestant Christelijke Onderwijsverenging Wassenaar (PCOW). Door zijn vermogen partijen te binden is hij in zijn rol als voorzitter van het College van Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente Wassenaar van grote waarde (vanaf 2008).
Drie jaar geleden trad de heer Ouwens toe als vrijwilliger en is nu voorzitter van de ‘Stichting vrienden van de Breepleinkerk Rotterdam’ en de bijbehorende Oorlogszolder. Hij draagt bij aan de doelstelling tot het in stand houden en uitdragen van het gebouw als ontmoetingscentrum en historische plek.
De heer Ouwens wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Mevrouw J. (Joan) Poustochkine-van Hoey Smith (62 jaar)
Reeds vanaf haar studententijd zet mevrouw Poustochkine zich volledig en zonder eigenbelang in voor anderen. Zij heeft geen tijd voor een betaalde baan vanwege haar vele vrijwilligersactiviteiten, waar zij zich met hart en ziel voor inzet. Zoals bij het Ronald McDonald Huis en bij diverse sociale vaardigheidstrainingen voor kinderen bij kinderpsychologe mevrouw Kooijman.
Tien jaar lang was zij voorzitter van de Stichting Wereldwinkel Wassenaar en ook als vrijwilliger is zij daar nog steeds actief. Vanaf 2015 is zij voorzitter van de Fair Trade Gemeente Wassenaar. Haar liefde voor de natuur komt tot uiting in haar rol als bestuurslid van de Koninklijke Maatschappij voor Tuin en Plantkunde en Groei en Bloei. Ook was zij initiatiefnemer en coördinator van het schooltuinenproject op de Nutsschool in Wassenaar.
Mevrouw Poustochkine-van Hoey Smith wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Mevrouw J.A. (Janny) Ruijgrok-van Spronssen (68 jaar)
Mevrouw Ruijgrok-van Spronsen verzorgt samen met mevrouw Zandbergen-Juffermans al 35 jaar gedurende drie dagen per week de administratie op de St. Bonifaciusschool. Reden voor de locatiedirecteur, mevrouw Reinders, om voor beiden tegelijk een aanvraag voor een lintje in te dienen. Mevrouw Ruijgrok is tevens gastvrouw voor de school bij ouderavonden, helpt mee met schoolfeesten en het jaarlijkse schoolkamp. Daarnaast verzorgt zij de klassenbibliotheek van de middenbouw en geeft zij taalles aan buitenlandse kinderen. Naast de school is ook de Parochie Sint Willibrordus blij met de inzet van mevrouw Ruijgrok. Zij is secretaris van het kerkkoor Pro Deo en voorzitter van de werkgroep Gemeenschapsopbouw. Daarnaast bereidt zij kinderen voor op de eerste communie, organiseert de gezinsmis en oudervieringen. Na afloop van de dienst schenkt zij voor de aanwezigen de koffie in.
Mevrouw Ruijgrok-van Spronssen wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Mevrouw C.W.M. (Clara) Zandbergen-Juffermans (68 jaar)
Mevrouw Zandbergen-Juffermans is samen met mevrouw Ruijgrok-van Spronsen al 35 jaar de steun en toeverlaat voor de St. Bonifaciusschool wat betreft het secretariaat van de school. Ze ondersteunt de directeur, verzorgt de leerlingenadministratie en beheert de administratie van de overblijfregeling, het schoolkamp en de schoolreisjes. Daarnaast voert zij ook de administratie voor de Parochie St. Willibrordus en als het werk niet af is, gaat zij thuis verder. Samen met mevrouw Ruijgrok-van Spronssen organiseert zij al 25 jaar de bijeenkomsten voor de wijkcontactpersonen. Tevens is zij bij de St. Willibrordus ook verantwoordelijk voor de actie Kerkbalans en coördineert zij de jaarlijkse collecte voor het Longfonds.
Mevrouw C.W.M. Zandbergen-Juffermans wordt genoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer D.K. (Deka) Wielenga (88 jaar)
De heer Wielenga begon zijn vrijwilligerscarrière in 1978 als voorzitter van de SV De Kieviten in Wassenaar en de laatste twee jaar, 1994 en 1995, als voorzitter van de afdeling tennis. Voor zijn inzet ontving hij de Zilveren Kievit en de titel ‘erelid’.
Vanaf 1988 is hij actief met zijn eigen muzikale “Trio Wielenga” en geeft hij belangeloos vele optredens, zoals het jaarlijkse concert in de serie “Promenadeconcerten” in de Wassenaarse Dorpskerk. Hij is tevens de organisator daarvan.
Als bestuurslid van de Stichting Kunst en Cultuur is de heer Wielenga al ruim tien jaar medeverantwoordelijk voor de organisatie van de zogenaamde “Paauw-concerten”. Eveneens is hij bestuurslid en medejurylid van de jaarlijkse verhalen wedstrijd van de Stichting Noenki. In 2010 ontving de heer Wielenga de gemeentelijke legpenning.
De heer Wielenga wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.