zondag 28 november 2021

P Politiek

Cultureel Centrum De Warenar

Wassenaar - Op 19 april 2017 heeft het college de raad geraadpleegd over de toekomst van het cultureel centrum “De Warenar”. Naar aanleiding van de behandeling in de raad en gesprekken die het college heeft gevoerd, heeft het college op 16 mei jl. besloten om meer tijd uit te trekken om te komen tot een definitief besluit. Dit besluit zal ter besluitvorming aan de raad worden voorgelegd.

Wethouder Blommers: “De komende maanden willen we benutten om, samen met de Stichting Beheer Warenar, een aantal alternatieven verder uit te werken en zodoende te komen tot een oplossing waar beide partijen achter staan. “

Samen met Stichting Beheer Warenar
In een gesprek met het bestuur van Stichting Beheer Warenar is afgesproken dat de gemeente Wassenaar en Stichting Beheer Warenar op korte termijn een intentieovereenkomst opstellen, waarin zij af zullen spreken samen alternatieven uit te werken. Uiteraard leidt deze uitwerking tot een inspanningsverplichting van beide partijen, de gemeente en de SBW. Het college wil hier samen met Stichting Beheer Warenar tot
1 november 2017 de tijd voor nemen.

Vertrouwen in passende oplossing
In de media is uitvoerig bericht over “De Warenar”. Het college is zich er van bewust dat een besluit over “De Warenar” ingrijpend is en dat het bij veel mensen emoties losmaakt. Het college wil samen met Stichting Beheer Warenar de energie die nu loskomt positief benutten. Op basis van het eerste gesprek dat in deze richting heeft plaatsgevonden heeft het college er vertrouwen in dat we samen een passende oplossing zullen vinden.