dinsdag 31 maart 2020

P Politiek

Andere locatie scouting Willibrord

Wassenaar - In het kader van het optimaliseren van de vastgoedportefeuille, conform het uitvoeringskader Wassenaarse Accommodaties, heeft het college besloten de huurovereenkomst voor het pand aan de Zonneveldweg met Scouting Willibrord Wassenaar op te zeggen en daarbij een opzegtermijn van zes maanden te hanteren.

Sinds medio 2016 zijn gemeente en scouting Willibrord intensief in gesprek over vervangende huisvesting, waaronder de locatie aan de van Mansveltkade 9. De scouting heeft aangegeven eerst nog enkele andere opties te willen onderzoeken. De gemeente heeft aangegeven de uitkomsten hiervan af te wachten en de locatie aan de van Mansveltkade beschikbaar te houden.

Jarenlang heeft de accommodatie aan de Zonneveldweg gefungeerd als buurtcentrum waar, naast de scouting, ook buurtvereniging Oostdorp en omgeving was gehuisvest en de Wassenaarse Stichting Trefcentra voor Ouderen, (WASTO). Inmiddels maken deze partijen geen gebruik meer van de Zonneveldweg, waardoor alleen de zolderverdieping nog in gebruik is door de scouting. Omdat de scouting nog de enige huurder is van het pand en de begane grond leegstaat, is het pand tijdelijk in beheer bij een vastgoedbeschermer.

Wassenaarse Slag LIVE

Populair Nieuws

Meld u aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief