maandag 10 mei 2021

Persconferentie van burgemeester Aptroot, Wat is de beste bestuurlijke toekomst van Wassenaar?

Wassenaar - Vandaag nodigde burgemeester Charlie Aptroot om 14 uur de verzamelde pers uit in zijn burgemeesterskamer in raadhuis de Paauw om uitleg te geven over de voorgenomen procedure van het college omtrent de bestuurlijke toekomst van Wassenaar.

Burgemeester Aptroot gaf aan, dat hij geenszins opdracht had gekregen van de commissaris van de Koning om aan te sturen op een fusie met een andere gemeente. Wel heeft de commissaris hem de opdracht gegeven Wassenaar bestuurlijk op orde de te brengen. Het moment is nu gekomen om duidelijkheid te krijgen over de mogelijkheden van zelfstandigheid van Wassenaar of over een eventuele fusie of samenwerking met een andere gemeente. Vanuit de Leidse regio wordt druk uitgeoefend op Voorschoten, het ambtelijk apparaat wordt grondig herzien en het college van Wassenaar heeft besloten, dat het tijd wordt om de Wassenaarse bevolking te betrekken in de toekomst van hun dorp. Het wordt een open en transparant proces, dat begeleid zal worden, door iemand, die zowel deskundig is op het terrein van volksraadpleging alsook onafhankelijk.

Daarnaast verwacht de burgemeester dat er vanuit de bevolking ook de nodige initiatieven genomen zullen worden om de zaken bespreekbaar te maken. Vanuit de gemeente zal er een digitaal platform opengesteld worden. Dit proces zal in september opgestart worden en dient voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 te zijn afgerond. Het nieuwe college en de nieuw verkozen gemeenteraad zullen uiteindelijk aan de hand van deze raadpleging een beslissing moeten nemen. Dat besluit gaat vervolgens naar de commissaris van de koning en de provincie.

De huidige gemeenteraad noch het college van BenW zal zich nu uitspreken over eventuele voors en tegens. Alles moet bespreekbaar zijn en alle initiatieven zijn welkom. De keuze zal uiteindelijk genomen moeten worden op basis van argumenten en moet een breed draagvlak hebben onder de bevolking.

De procedure, die nu ingezet wordt is een besluit van het college van BenW . Op de vraag of de gemeenteraad daarmee instemt, omdat enkele fractievoorzitters hadden laten uitlekken, dat het presidium het er niet mee eens was, antwoordde Aptroot, dat hij alle vertrouwen had in de gemeenteraad. Binnenkort zal burgemeester Aptroot een tweede brief aan de gemeenteraad schrijven. Het college van Voorschoten heeft een brief geschreven aan het college van Wassenaar om uiteindelijk naar elkaar duidelijkheid te kunnen geven. Bij de vraag of er wellicht ook een referendum gehouden zou kunnen worden, antwoordde Aptroot, dat dat op dit moment een veel te beperkte raadpleging zou zijn. Wellicht zou dat te overwegen zijn als er aan het eind twee gelijkwaardige opties zouden overblijven. Op dit moment is er goed overleg met Voorschoten en wordt de ambtelijke organisatie gereorganiseerd. Maar alle opties blijven volkomen open.

Het woord is nu aan de Wassenaarse bevolking.