zaterdag 25 mei 2019

P Politiek

“De PvdA ambitieus op pad”

Wassenaar - Terwijl nagenoeg iedereen van een verdiende vakantie geniet blikt de PvdA terug op de afgelopen Collegeperiode van 3 jaar. Fractievoorzitter van de PvdA Jan van Noort memoreert: “Wij zijn redelijk tevreden met wat dit College heeft bereikt, er is achterstallig onderhoud ingelopen, er zijn kunstgrasvelden aangelegd, de reorganisatie in het sociaal domein is in het algemeen goed verlopen en we hebben gedaan wat we hebben beloofd: de kosten voor de Wassenaarse burgers zijn gelijk gebleven en er is na jaren ook eindelijk sprake van een kader voor een sluitende begroting voor 2018!

Van Noort is dan ook verbaasd dat de VVD tijdens de behandeling van de kadernota haar vertrouwen niet gaf aan de voorstellen van het College. Zeker tegen de achtergrond van het feit dat de VVD in de voorafgaande collegeperiodes mede verantwoordelijk was voor het ontstaan van achterstallig onderhoud waarmee het huidig College werd geconfronteerd. Van Noort: “ Het is nu tijd om vooruit te kijken nu de gemeenteraadsverkiezingen eraan komen. De discussies over de fusie met Voorschoten en de mogelijke sluiting van de Warenar maken weer eens duidelijk hoe ingrijpend keuzes door de lokale politiek kunnen zijn”. Deze thema’s maar ook andere zoals de veiligheid, leefbaarheid, huisvesting en zorg zullen zeker aan bod komen in het verkiezingsprogramma van de PvdA waar deze zomer hard aan wordt gewerkt. De fractie waarvan ook de burgerraadsleden Inge Bunte en Henri van Smirren deel uitmaken gaat deze zomer, ook met andere enthousiaste leden van de PvdA, in gesprek met woningbouwverenigingen, welzijnsorganisaties, zorginstellingen, buurtverenigingen en sportverenigingen om hun ideeën, suggesties, wensen en zorgen te horen. Wilt u ook uw ideeën of suggesties kwijt voor een sociaal en leefbaar Wassenaar: de PvdA gaat deze zomer de wijken in maar schroom niet zelf contact op te nemen met de PvdA, we gaan graag met u in gesprek! Telefoon 06 22939509.

Advertorial

Monuta 500px

Bijzonder afscheid regelen?

Het voorbereiden van een uitvaart is een emotioneel traject. In een relatief korte tijd moet er veel geregeld worden. Een periode waarin eigenlijk tijd en aandacht voor het verlies centraal moet staan. Bij Monuta proberen we het traject zo prettig en waardig mogelijk te laten verlopen. Met onze jarenlange ervaring helpen wij u graag in deze moeilijke periode. We nemen u de zorg uit handen, zodat u rustig afscheid kunt nemen. Lees meer.

Wassenaarse Slag LIVE

Populair Nieuws

Meld u aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief