dinsdag 25 februari 2020

P Politiek

De Partij van de Arbeid en woningen voor starters

Wassenaar - In een vorig artikel voor huisvesting voor ouderen maakte de PvdA al duidelijk dat diegenen die van mening zijn dat er niet meer gebouwd hoeft te worden, de plank volledig misslaan. Starters, 1- of 2 persoonshuishoudens, jongeren en andere doelgroepen zoals mensen met een urgentie en vluchtelingen willen ook graag wonen. Dat er ook voor deze mensen moet worden gebouwd is voor de PvdA een belangrijk speerpunt in haar verkiezingsprogramma.

Daarbij moet worden bekeken waar in ons Wassenaar nog kan worden gebouwd of gerenoveerd. De PvdA zal dit onderwerp in het najaar aan de orde stellen in de gemeenteraad. De meeste politieke partijen willen niet hoger bouwen dan 12 meter en vrezen voor ‘hoogbouw’in Wassenaar. De PvdA vindt die houding te krampachtig. Waar dat past in zijn omgeving moet het immers ook mogelijk zijn om er een (woon)laag bij te doen. Zo kunnen we meer mensen huisvesten zonder dat aan het dorpskarakter van Wassenaar geweld wordt aangedaan. Ook moeten de kleinschalige mogelijkheden voor woningbouw niet over het hoofd worden gezien. Een goed voorbeeld daarvan is de realisatie van 12 woningen op het terrein van voormalig kinderdagverblijf ’t Hummeltje in het van Polanenpark. Dankzij de PvdA worden er, in goed overleg met omwonenden, 12 sociale woningen gerealiseerd. Wat de PvdA betreft is het ‘t waard en hard nodig om voor elke woning te knokken !

Eén veel gehoorde ‘klacht” is dat sociale woningen vooral ten deel vallen aan niet-Wassenaarders! Dit berust echter op een hardnekkig misverstand. Uit de cijfers van de woningbouwverenigingen blijkt dat circa 50% van de beschikbare sociale woningen wordt toebedeeld aan Wassenaarse ingezeten. In de wijk Kerkehout is dat nog hoger omdat hiervoor een voorrangsregeling geldt voor de inwoners van deze wijk.

Een ander hardnekkige misvatting is dat Wassenaarse jongeren meer kansen zouden krijgen op huisvesting door de bestaande regionale samenwerking in de regio Haaglanden op te zeggen. PvdA raadslid Jan van Noort ‘Ik hoor dat maar al te vaak, zelfs in raads- en commissievergaderingen! Maar door die regionale samenwerking op te zeggen schiet je jezelf in je voet! Dan kunnen Wassenaarders ook niet meer in bijvoorbeeld Zoetermeer of Den Haag terecht. Dat betekent dat veel minder Wassenaarse jongeren op zichzelf kunnen gaan wonen’. Als het aan de PvdA ligt zal dit nooit gebeuren. Daarom nemen we dit als speerpunt op in ons programma.

Wassenaarse Slag LIVE

Populair Nieuws

Meld u aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief