donderdag 22 oktober 2020

P Politiek

Ondernemerswensen voor komende raadsperiode

Wassenaar - Ondernemend Wassenaar (OW) heeft naar de fracties in de gemeenteraad een notitie gestuurd met haar belangrijkste politieke wensen voor de komende raadsperiode. OW hoopt dat de politieke partijen de wensen zullen opnemen in hun verkiezingsprogramma's en het na de verkiezingen op 21 maart te sluiten coalitieakkoord. Op basis van de notitie wil men ook de verkiezingsprogramma's beoordelen en de uitkomsten daarvan met de leden en het publiek delen.

Samenvatting
Samengevat wil Ondernemend Wassenaar de samenwerking met Voorschoten en in de regio versterken, de lokale economie op diverse punten verbeteren en uitbouwen, de bereikbaarheid van inwoners en bedrijven in stand houden en verbeteren en een groene buffer tussen Wassenaar en Valkenburg en een gericht (woning)bouwprogramma realiseren. De ondernemersvereniging is graag bereid mee te helpen aan het vergroenen van het gemeentelijke beleid en het aan het werk helpen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Geen woorden maar daden
Omdat OW begrijpt dat het papier van de verkiezingsprogramma's en het coalitieakkoord geduldig is en het er uiteindelijk alleen op aan komt wat er wordt gerealiseerd, is men ook van plan de besluiten van B&W en gemeenteraad en de uitvoering daarvan de komende jaren nauwgezet te gaan volgen.

Volledige tekst
De volledige tekst van de notitie is te vinden op www.ondernemendwassenaar.nl. Daar zal voor de verkiezingen ook het oordeel van OW over de verkiezingsprogramma's worden bekend gemaakt, zodat elke Wassenaarse kiezer dat kan meenemen bij de bepaling van zijn of haar keus op 21 maart 2018.