zondag 02 oktober 2022

E Events

Mensen met een verstandelijke beperking willen ook gewoon leven en werken

Wassenaar - De heren Joop van Rossem (voorzitter) en Edward de Bruin (secretaris) presenteren het Platform Verstandelijk Gehandicapten Haaglanden op maandag 2 oktober op de maandelijkse bijeenkomst van het Sociaal Kontakt Wassenaar (SKW).

Dit Platform is een organisatie van ouders en verwanten die zich inzetten voor de collectieve belangenbehartiging voor mensen met een verstandelijke beperking. Het doel hierbij is: het verhogen van de kwaliteit van leven van mensen met een verstandelijke beperking. De bijeenkomst van het SKW vindt plaats in het Van Heeckerenhuis, in de zaal van het Rode Kruis, Van Heeckerenstraat 2A van 16.00 - 17.00 uur. Deze is in eerste instantie bedoeld voor de deelnemers aan het Sociaal Kontakt, maar ook andere belanghebbenden en belangstellenden zijn op 2 oktober van harte welkom.